Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZW-I.272.79.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie z podziałem na 19 części

Deadlines:
Published : 14-11-2022 10:26:00
Placing offers : 09-02-2023 10:00:00
Offers opening : 09-02-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 85.15 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 415.06 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 408.84 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 149.46 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 35.89 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf pdf 302.65 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc doc 43 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf pdf 206.95 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.doc doc 28.5 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.pdf pdf 190.49 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1.docx docx 25.4 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1.pdf pdf 261.12 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wzór umowy.pdf pdf 169.5 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o potwierdzenie danych z JEDZ.docx docx 16.28 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o potwierdzenie danych z JEDZ.pdf pdf 259.88 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5.docx docx 21.03 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5.pdf pdf 253.28 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr8 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 34.5 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr8 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 203.4 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
załacznik nr 10B Pakiet 2 Meble gastronomiczne OPZ.ods ods 9.63 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 D Pakiet 4 AGD OPZ.ods ods 5.64 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 E Pakiet 5 Wyposażenie H-S OPZ.ods ods 7.44 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 F Pakiet 6 Wyposażenie ogólnodydaktyczne OPZ.ods ods 6.3 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 C Pakiet 3 Meble fryzjerskie FC.ods ods 4.92 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 D Pakiet 4 AGD Formularz Cenowy.ods ods 5.08 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 E Pakiet 5 Wyposażenie higieniczno-sanitarne Formularz Cenowy.ods ods 5.5 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 F Pakiet 6 Wyposażenie ogólnodydaktyczne Formularz Cenowy.ods ods 5.02 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11B Pakiet 2 Meble gastronomiczne Formularz Cenowy.ods ods 6.06 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załączni nr 10 K Pakiet 11 Urządzenia gastronomiczne OPZ.ods ods 6.39 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 G Pakiet 7 Wyposażenie gastronomiczne OPZ.ods ods 15.58 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 H Pakiet 8 Wyposażenie hotelowe OPZ.ods ods 9.51 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 I Pakiet 9 Wyposażenie krawieckie OPZ.ods ods 14.55 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 J Pakiet 10 Wyposażenie ogrodnicze OPZ.ods ods 4.8 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 G Pakiet 7 Wyposażenie gastronomiczne Formularz Cenowy.ods ods 11.17 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 H Pakiet 8 Wyposażenie hotelowe Formularz Cenowy.ods ods 6.65 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 J Pakiet 10 Wyposażenie ogrodnicze Formularz Ccenowy.ods ods 4.77 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 K Pakiet 11 Urządzenia gastronomiczne Formularz Cenowy.ods ods 5.2 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załączni nr 10 M Pakiet 13 Sprzęt elektroniczny OPZ 24.10.2022.ods ods 21.52 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 L Pakiet 12 Urządzenia krawieckie OPZ.ods ods 23.04 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 N Pakiet 14 Sprzęt fryzjerski OPZ.ods ods 6.57 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 O Pakiet 15 Akcesoria fryzjerskie OPZ.ods ods 9.52 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10C Pakiet 3 Meble fryzjerskie OPZ.ods ods 5.45 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 I Pakiet 9 Wyposażenie krawieckie Formularz cenowy.ods ods 10.58 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 L Pakiet 12 Urządzenia krawieckie Formularz Cenowy.ods ods 8.24 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 M Pakiet 13 Sprzęt elektroniczny Formularz Cenowy.ods ods 7.34 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 N Pakiet 14 Sprzęt fryzjerski Formularz Cenowy.ods ods 5.13 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 O Pakiet 15 Akcesoria fryzjerskie Formularz Cenowy.ods ods 6.46 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 R Pakiet 17 Maszyny, narzędzia, akcesoria budowlane OPZ.ods ods 27.88 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 S Pakiet 18 Materiały, surowce budowlane OPZ.ods ods 9.61 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 T Pakiet 19 BHP i pozostałe OPZ.ods ods 10.57 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 R Pakiet 17 Maszyny, narzędzia, akcesoria budowlane Formularz Cenowy.ods ods 12.92 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 S Pakiet 18 Materiały, surowce budowlane Formularz Cenowy.ods ods 6.9 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 T Pakiet 19 BHP i pozostałe Formularz Cenowy.ods ods 7.47 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 A Pakiet 1 Meble OPZ.ods ods 15.54 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11A Pakiet 1 Meble Formularz Cenowy.ods ods 8.39 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 10 P Pakiet 16 Kosmetyki do włosów OPZ.ods ods 5.72 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 11 P Pakiet 16 Kosmetyki do włosów Formularz Cenowy.ods ods 4.95 2022-11-14 10:26:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ 14.12-termin-sig.pdf pdf 388.13 2022-12-14 09:19:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.23 2022-12-14 09:19:57 Public message
2023-OJS002-002326-pl.pdf pdf 65.76 2023-01-03 09:45:52 Public message
Modyfikacja SWZ 03.01-termin-sig.pdf pdf 402.34 2023-01-03 09:45:52 Public message
Modyfikacja SWZ 17.01-termin-sig.pdf pdf 402.81 2023-01-17 10:13:51 Public message
Ogł.o zmanie ogłoszenia 2023-OJS012-029551-pl.pdf pdf 65.96 2023-01-17 10:13:51 Public message

Announcements

2023-01-17 10:13 Dorota Jarzęczka Informacja w sprawie zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ 17.0 [...].pdf

Ogł.o zmanie ogłosze [...].pdf

2023-01-03 09:45 Karolina Kriger Informacja w sprawie modyfikacji

2023-OJS002-002326-p [...].pdf

Modyfikacja SWZ 03.0 [...].pdf

2022-12-14 09:19 Karolina Kriger Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SWZ 14.1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1752