Found 3138 results


Proceedings

Logo Firmy
Dostawa materiałów różnych (ID 642621)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 11-08-2022 08:06:00
Logo Firmy
Pieczątka na kołku (ID 649901)
Centrum Szkolenia Policji

Current proceedings: 11-08-2022 08:17:00
Logo Firmy
Bateria TPPM do paralizatora Taser X2 (ID 648536)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 11-08-2022 08:19:00
Logo Firmy
Usługa dostępu do nielimitowanego Systemu Informacji Prawnej przez okres trzech lat. (ID 644259)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 11-08-2022 08:21:00
Logo Firmy
Kabel do transmisji danych do paralizatora Taser X2 (ID 648542)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 11-08-2022 08:26:00
Logo Firmy
a3/08/08/2022 zawiesia łańcuchowe (ID 649394)
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią

Current proceedings: 11-08-2022 08:45:00
Logo Firmy
2022/BZP 00273274/01 ze zmianą 2022/BZP 00279889/01 Dostawa leków (w okresie 12 miesięcy), sygn. ZP/04/SPZOZ/2022 (ID 643360)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
RIGKiD.271.26.2022 Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo- Borki (ID 644332)
Gmina Olszewo-Borki

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
2022/BZP 00279357/01 Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach (ID 644810)
Urząd Miasta i Gminy Mikołajki

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/496/2022 Remont sanitariatów i natrysków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach (ID 643379)
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
TIR/22/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020) (ID 636932)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
DZP.2344.41.2022 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi sporządzenia poza siedzibą oraz dostarczenie do oddziałów szpitalnych posiłków dla pacjentów Zamawiającego (ID 636257)
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
RCKiK.DAE.SZ-3321/69/22 „Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części” (ID 639943)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
Sprawa nr 38/2022 - Dostawa sprzętu medycznego WOFiTM/38/2022/PN - Dostawa sprzętu medycznego (ID 631196)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
NZZ/39/P/22 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (ID 637872)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
Logo Firmy
C/34/2022 Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie (ID 632128)
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Current proceedings: 11-08-2022 09:00:00
All Proceedings...