Found 3148 results


Proceedings

Logo Firmy
AZP.2411.120.2022.BK Zakup i dostawa sterylnych osłon na mikroskop dla Bloku Operacyjnego - AZP.2411.120.2022.BK (ID 630531)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
TIR/18/2022 Naprawa stropu w kuchni pomiędzy lokalami nr 5 i 8 w budynku przy ul. Sienkiewicza 13b w Rudzie Śląskiej. (ID 629618)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie (ID 627974)
Gmina Kuślin

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
RGK.271.4.2022 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SIENIAWA (ID 628643)
Miasto i Gmina Sieniawa

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
WT.2370.65.2022 „Budowa hal do piaskowania i magazynowania” (ID 628831)
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZIG.271.5.2022 „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” (ID 628868)
Gmina Kozłów

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
RZ.272.1.12.2022 Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice (ID 627293)
Powiat Legnicki

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
PZP.271.28.2022 Remont nawierzchni ul. Cegielnianej w miejscowości Świętoszowice (ID 628332)
Urząd Gminy Zbrosławice

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
SI.270.40.2022 Remonty dróg w Leśnictwie Waryś (ID 628777)
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
27/ZP/22 Rozbudowa sieci bezprzewodowej (ID 619652)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/379/2022 Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 35 w Katowicach (ID 629003)
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Current proceedings: 05-07-2022 09:00:00
All Proceedings...