Found 3115 results


Proceedings

Logo Firmy
RZUOK_ZP07/2022 Dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych, kompletnych i zmontowanych pojemników na odpady zbierane selektywnie (ID 630356)
REGIONALNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH RYPIN SP. Z O.O.

Current proceedings: 04-07-2022 07:00:00
Logo Firmy
5/JN/2022 Dostawa przewodów elektrycznych. (ID 631240)
CEMENTOWNIA ODRA SA

Current proceedings: 04-07-2022 07:30:00
Logo Firmy
38/2022/DG ZAKUP RĘKAWIC ROBOCZYCH (ID 632262)
Zakład Usług Komunalnych W Mikołowie

Current proceedings: 04-07-2022 08:00:00
Logo Firmy
Wykładzina (ID 632684)
Centrum Szkolenia Policji

Current proceedings: 04-07-2022 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa 10 szt dysków SSD Samsung 870 EVO 500 GB (ID 632717)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Current proceedings: 04-07-2022 08:19:00
Logo Firmy
2022/BZP 00220004/01 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku (ID 630322)
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Current proceedings: 04-07-2022 08:30:00
Logo Firmy
Dostawa siedemnastu kordzików Marynarki Wojennej oraz dwóch pałaszy Marynarki Wojennej (ID 631559)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 04-07-2022 08:32:00
Logo Firmy
montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych (ID 628557)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Current proceedings: 04-07-2022 08:36:00
Logo Firmy
28/22 Zakup i dostawa produktów pochodzenia zwierzęcego (ID 623868)
Jednostka Wojskowa 2063

Current proceedings: 04-07-2022 08:45:00
Logo Firmy
Wymiana opon w motocyklach: KAWASAKI ZR800C 2800ABS (ID 633366)
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Current proceedings: 04-07-2022 08:46:00
Logo Firmy
41/INFR/6WOG/2022 Roboty budowlane w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym m. Słupsk (ID 628466)
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Current proceedings: 04-07-2022 08:50:00
Logo Firmy
Zakup kamizelek asekuracyjnych TRIBORD BA 500 50N (ID 632739)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 04-07-2022 08:51:00
Logo Firmy
168/2022/ZP Opłata za użytkowanie licencji oprogramowania AUTODESK - przedłużenie (ID 632096)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Current proceedings: 04-07-2022 08:54:00
Logo Firmy
104/TP/ZP/RB/2022 104/TP/ZP/RB/2022 - Wymiana 2 dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM- CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 (ID 628191)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Current proceedings: 04-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIUM KATEDRY LOGISTYKI (ID 627860)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Current proceedings: 04-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP-1/2022/WSPL Dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG oraz dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla WSPL SPZOZ w Koszalinie (ID 622154)
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie

Current proceedings: 04-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP 19/22 ZP 19/22 dostawa sprzętu medycznego i anestezjologicznego jednorazowego użytku (ID 623557)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Current proceedings: 04-07-2022 09:00:00
Logo Firmy
28/ZP/22 Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (ID 620959)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 04-07-2022 09:00:00
All Proceedings...