Proceedings

Logo Firmy
BZP.271.3.2.2021.I „Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III” (ID 466508)
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
65/2021 Dostawa wideobronchoskopu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ID 466215)
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
DZ/2/68/2021 Wykonanie czyszczenia osadników ścieków. (ID 466305)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
SA.270.1.1.2021 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Muczne (ID 464834)
Nadleśnictwo Stuposiany

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
EI.270.3.2021 Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby biura Regionlanej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (ID 466193)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
IZRK.271.5.2021 Budowa Skateparku w Wiskitkach (ID 465823)
Gmina Wiskitki

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
OR.2710.5.2021 Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku (ID 465821)
Urząd Miejski w Lubsku

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
WP.3211.19.2021 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W MIEJSCOWOŚCI BRYNICA W KM 4+000 – 4+875 (ID 464362)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
DL-271-8/21 Dostawa implantów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium i utworzeniem podmagazynu implantów (ID 459155)
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
modernizacja windy wraz z remontem sieci elektrycznej zasilającej (ID 465382)
Miasto Poznań

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg otwarty na „Budowę sieci wod-kan w ul. Kukułczej w Wągrowcu w roku 2021 (OSADA III)” (ID 465711)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
1/PN/DEG/AC/2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku (ID 458676)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

Current proceedings: 17-06-2021 10:00:00
Logo Firmy
FZP.III-241/25/21 SPRZĘT OPTYCZNY (ID 467608)
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile

Proceeding closed: 17-06-2021 09:30:00
Logo Firmy
9/DIR/UŁ/2021 Rozbudowa budynku BIOBANKU Uniwersytetu Łódzkiego (ID 461538)
Uniwersytet Łódzki

Proceeding closed: 17-06-2021 09:30:00
Logo Firmy
Gastronomiczne opakowania i materiały jednorazowe (ID 470724)
Centrum Szkolenia Policji

Proceeding closed: 17-06-2021 09:30:00
Logo Firmy
23/06/2021 MATERIAŁY DO REMONTU KOTŁÓW WR25-K3 (ID 471357)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Włocławek

Proceeding closed: 17-06-2021 09:20:00
Logo Firmy
22/06/2021 MATERIAŁY DO REMONTU KOTŁÓW WR 25-K6 (ID 471347)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Włocławek

Proceeding closed: 17-06-2021 09:15:00
Logo Firmy
18/2021 Zakup wózka kelnerskiego 3-półkowy (ID 470662)
Gmina Świlcza

Proceeding closed: 17-06-2021 09:08:00
Logo Firmy
Zp.271.1.15.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pełkinie w m. Kostków (ID 466594)
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
07 Z PN 21 Dostawa jałowej odzieży ochronnej (ID 458105)
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZPA.271.10.2021 Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 (ID 465615)
Gmina Miejska Włodawa

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
Wynajem kabin WC na potrzeby AWL we Wrocławiu (2 terminy) (ID 468726)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
IGP.7013.2.4.2020.IN1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy (ID 469714)
Urząd Gminy Wągrowiec

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
MZD.263.17.2021.I3 Budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim (ID 466374)
Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
ZP.26.1.28.2021 Dostawa serwera sieciowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. (ID 467249)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00
Logo Firmy
71/2021 Dostawa materiałów technicznych (ID 455684)
3 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding closed: 17-06-2021 09:00:00