Proceedings

Logo Firmy
30 Zakup i dostawa uchwytu do kręgów betonowych (ID 541842)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

Current proceedings: 01-12-2021 10:01:00
Logo Firmy
158/2021/WTI Zakup urządzeń CCTV (ID 544929)
Komenda Stołeczna Policji

Current proceedings: 01-12-2021 10:10:00
Logo Firmy
159/2021/WTI Zakup sprzętu komputerowego (ID 544932)
Komenda Stołeczna Policji

Current proceedings: 01-12-2021 10:20:00
Logo Firmy
mat.jednorazowe (ID 543539)
Centrum Szkolenia Policji

Current proceedings: 01-12-2021 10:30:00
Logo Firmy
DPS-II.272.1.2021 Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu (ID 540975)
Dom Pomocy Społecznej w Wieluniu

Current proceedings: 01-12-2021 10:30:00
Logo Firmy
13/2021 Dostawa artykułów żywnościowych (ID 539691)
Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Current proceedings: 01-12-2021 10:30:00
Logo Firmy
DAG.26.2.22 Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów (ID 540729)
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Current proceedings: 01-12-2021 10:30:00
Logo Firmy
PT/2370/2/2021 Zakup środków czystości (ID 541180)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Current proceedings: 01-12-2021 10:30:00
Logo Firmy
29 Zakup i dostawa niszczarki do papieru (ID 542012)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

Current proceedings: 01-12-2021 10:48:00
Logo Firmy
KBZ.261.66.2021 Druk książki na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ID 540181)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
A660/PO/90/2021 Zakup wraz z dostawą folii budowlanej (ID 540285)
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
SA.270.1.3.2021 Koszenie i wycięcie zakrzaczeń przy drogach leśnych (ID 541190)
Nadleśnictwo Lubaczów

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZP 64/21 ZP 64/21 dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca (ID 539268)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZP/58/2021 Usługa serwisowo – konserwacyjna urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (ID 539888)
21 Baza Lotnictwa Taktycznego

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
70-TP-2021 Dostawa wykładziny ochronnej w płytach na obiekty sportowe (ID 537258)
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZPU/18/21/R1/15/002/01 Paliwo rakietowe inhibitowane (ID 540648)
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
2021/BZP 00280704/01 Dostawy licencji na system backup do systemu wirtualizacyjnego (ID 540808)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Current proceedings: 01-12-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZP.272.1.113.2021 dostawa i rezerwacja biletów lotniczych (ID 537818)
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
AZP.274.41/2021 Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych dla KUL na rok 2022 (ID 534170)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
SPSSZ/41/D/21 Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki SARS CoV-2 (ID 529452)
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
20/TP/D/2021 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów (ID 535635)
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
DZP.371.25.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA UKSW W WARSZAWIE (ID 537687)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
NZZ/60/P/21 Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych (ID 529343)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP/11/2021/UE Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastroskopii i kolonoskopii (ID 526621)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
TP 7/2021 Dostawa środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. (ID 532889)
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP-13/2021 Sukcesywna dostawa materiałów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Opolu (ID 529354)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
LAS-320-PN/95-2021 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie: LAS-320-PN/95-2021 (ID 529663)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP-41/2021 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę/przebudowę przejść dla pieszych (ID 536441)
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00
Logo Firmy
06/10/21 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH (ID 529318)
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej

Proceeding closed: 01-12-2021 10:00:00