Polityka prywatności Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.

pobierz Regulamin Polityka prywatności danych osobowych obowiązuje od 25.05.2018 r.

Polityka prywatności danych osobowych:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez platformazakupowa.pl (zwaną dalej: „platformazakupowa.pl”).

 2. Właścicielem platformazakupowa.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest operator platformy  Open Nexus Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 62000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl zwana dalej Open Nexus.

 3. Posiadamy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez e-mail abi@platformazakupowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 4. Open Nexus dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających platforazakupowa.pl.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Open Nexus zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika na Platformie Handlowej poprzez założenie Konta Użytkownika.

 3. W przypadku rejestracji Konta na platformazakupowa.pl , Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta na platformazakupowa.pl oraz podaje następujące dane:

 1. Imię i nazwisko;

 2. Adres e-mail;

 3. Numer telefonu;

 4. NIP;

 5. Nazwa firmy;

 1. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus.

 2. Podczas korzystania ze stron platformazakupowa.pl pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na platformazakupowa.pl.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta na platformazakupowa.pl dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania platformazakupowa.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania platformazakupowa.pl.

 3. Dane teleadresowe, imię i nazwisko, nazwa firmy Użytkownika będą prezentowane na stronie platformazakupowa.pl w celu prezentacji wizytówki firmy Użytkownika Zamawiającym, którzy prowadzą postępowania na zasadach regulaminowych lub zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. platformazakupowa.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Open Nexus za pośrednictwem platformazakupowa.pl na komputerze osoby odwiedzającej platformazakupowa.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Open Nexus usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających platformazakupowa.pl. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na platformazakupowa.pl.

 2. Open Nexus wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez platformazakupowa.pl, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

 1. Open Nexus wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika na platformazakupowa.pl i zapewnienia sesji Użytkownika na platformazakupowa.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie platformazakupowa.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.

 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników platformazakupowa.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z platformazakupowa.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 3. Open Nexus może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej platformazakupowa.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Open Nexus przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu platformazakupowa.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści platformazakupowa.pl.

 4. platformazakupowa.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Open Nexus nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§ 4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez platformazakupowa.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Open Nexus.

 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 3. Open Nexus zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta na platformazakupowa.pl. Użytkownik ma możliwość zaprzestania wyświetlania danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te jednak będę widoczne dla Zamawiających, w których Użytkownik składał oferty celem utrzymywania archiwum dokumentacji z negocjacji przez okres minimum 5 lat. Open Nexus może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący na platformazakupowa.pl Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

 4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu

 

§ 5 Zabezpieczenia

 1. Open Nexus stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Open Nexus zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 2. Dane osobowe w Open Nexus są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na platformazakupowa.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, platformazakupowa.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta na platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie w specjalny token wysłany a adres e-mail Użytkownika.. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

 4. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta na platformazakupowa.pl. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego na platformazakupowa.pl, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

 5. Open Nexus nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

 6. Bezpieczeństwo Użytkowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego Open Nexus daje możliwość bezpłatnego włączenia weryfikacji dwuetapowej do swojego konta. W celu dodatkowego zabezpieczenia Konta zaleca się włączenie weryfikacji dwuetapowej. Po jej włączeniu system wysyła na konto e-mail Użytkownika dodatkowy kod zabezpieczający, który należy wprowadzić w specjalnym oknie przeglądarki platformazakupowa.pl w momencie logowania. System umożliwia zapamiętanie Państwa przeglądarki na kolejne 30 dni do czasu wygenerowania kolejnego kodu.

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Open Nexus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: abi@platformazakupowa.pl.

 3. Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2018.

 

Przejdź do Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. [kliknij tutaj]

 

Zatwierdził Zarząd Spółki Open Nexus Sp. z o.o.: