Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2021 „Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 03-09-2021 12:40:00
Placing offers : 22-10-2021 10:00:00
Offers opening : 22-10-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS171-444664-pl.pdf pdf 182.52 2021-09-03 12:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 434.05 2021-09-03 12:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 318.02 2021-09-03 12:40:00 Proceeding
Załącznik A. bramowiec 1 szt_Część I zamówienia.docx docx 18.93 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik B. hakowiec 4 szt_Część I zamówienia.docx docx 17.4 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik C. hakowiec z HDS 2 szt_Część I zamówienia.docx docx 19.86 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik D. śmieciarka 3 szt_Część I zamówienia.docx docx 24.49 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik E. śmieciarka BIO 3 szt - 1x dwukomorowa+ 2x jednokomorowa)_Część II zamówienia.docx docx 21.95 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik F. ciągnik siodłowy z naczepą 1 szt_Część II zamówienia.docx docx 18.51 2021-09-06 10:04:16 Public message
Zmiana numeru załącznika_Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - projektowane postanowienia umowy_dotyczy wszystkich części zamówienia.docx docx 53.2 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik nr 2A do SWZ - formularz ofertowy I część.docx docx 41.1 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik nr 2B do SWZ - formularz ofertowy II część.docx docx 39.7 2021-09-06 10:04:16 Public message
Załącznik nr 3A do SWZ - rozwiazania równoważne.docx docx 22.34 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 3B do SWZ - rozwiazania równoważne.docx docx 22.1 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 185.5 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc doc 48.5 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 6A do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 21.83 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 6B do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 21.84 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ.doc doc 40.5 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 8A do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 8B do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 40.5 2021-09-06 10:06:06 Public message
Załącznik nr 9A do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.51 2021-09-06 10:06:46 Public message
Załącznik nr 9B do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.48 2021-09-06 10:06:46 Public message
Zmiana numeru załącznika_Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - projektowane postanowienia umowy_dotyczy wszystkich części zamówienia.docx docx 53.2 2021-09-06 08:07:12 Public message
Sprostowanie_ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS183-476026-pl.pdf pdf 65.64 2021-09-21 13:38:00 Public message
SWZ sprostowanie.docx docx 107.5 2021-09-21 13:38:00 Public message
Pytania wraz z wyjaśnieniami_publikacja na stronę-sig.pdf pdf 311.2 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana parametrów_Załącznik A. bramowiec 1 szt_Część I zamówienia.docx docx 21.54 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana parametrów_Załącznik B. hakowiec 4 szt_Część I zamówienia.docx docx 21.91 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana parametrów_ Załącznik C. hakowiec z HDS 2 szt_Część I zamówienia.docx docx 28.36 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana paramterów_Załącznik D. śmieciarka 3 szt_Część I zamówienia.docx docx 33.85 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana parametrów_Załącznik E. śmieciarka BIO 3 szt - 1x dwukomorowa+ 2x jednokomorowa)_Część II zamówienia.docx docx 30.93 2021-09-22 12:16:36 Public message
Zmiana paramterów_Załącznik F. ciągnik siodłowy z naczepą 1 szt_Część II zamówienia.docx docx 26.22 2021-09-22 12:16:36 Public message
Pytania wraz z wyjaśnieniami cz. II_publikacja na stronę-sig.pdf pdf 265.44 2021-09-28 11:54:16 Public message
DRUGA ZMIANA_Zmiana parametrów_Załącznik E. śmieciarka BIO 3 szt - 1x dwukomorowa+ 2x jednokomorowa)_Część II zamówienia .docx docx 28.09 2021-09-28 11:54:16 Public message
Informacja o zmianie terminów.pdf pdf 219.01 2021-10-05 12:11:39 Public message
Sprostowanie II_ ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS193-502518-pl-ts-1.pdf pdf 98.96 2021-10-05 12:11:39 Public message
Zmiana SWZ.docx docx 108.29 2021-10-05 12:11:39 Public message
Na stronę_pytania wraz z wyjaśnieniami.pdf pdf 2872.99 2021-10-07 14:55:29 Public message
Zmiana_Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - projektowane postanowienia umowy_dotyczy wszystkich części zamówienia.docx docx 53.23 2021-10-07 14:55:29 Public message
Druga zmiana_ Zmiana paramterów_Załącznik D. śmieciarka 3 szt_Część I zamówienia.docx docx 33.62 2021-10-07 14:55:29 Public message
Trzecia zmiana_Zmiana parametrów_Załącznik E. śmieciarka BIO 3 szt - 1x dwukomorowa+ 2x jednokomorowa)_Część II zamówienia .docx docx 31.09 2021-10-07 14:55:29 Public message
Druga zmiana_Zmiana paramterów_Załącznik F. ciągnik siodłowy z naczepą 1 szt_Część II zamówienia.docx docx 22.91 2021-10-07 14:55:29 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie_art. 255 ust. 1 Pzp.pdf pdf 241.13 2021-10-22 14:18:46 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2021-OJS209-547067-pl.pdf pdf 138.23 2021-10-27 09:19:54 Public message

Announcements

2021-10-27 09:19 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-10-22 14:18 Aleksandra Adamska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę:
a) Dla części I zamówienia: 6 691 200,00 PLN,
b) Dla części II zamówienia: 5 399 700,00 PLN
2021-10-07 14:55 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje dokumenty:
1. Pytania wraz z wyjaśnieniami.
2. Zmianę zapisów w załączniku 1A i 1B do SWZ.
3. Zmianę zapisów w załącznikach D, E, F do SWZ.

Na stronę_pytania wr [...].pdf

Zmiana_Załącznik nr [...].docx

Druga zmiana_ Zmiana [...].docx

Trzecia zmiana_Zmian [...].docx

Druga zmiana_Zmiana [...].docx

2021-10-05 12:11 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmiany dokumentacji:
1. Informacja o zmianie terminów.
2. Ogłoszenie o zamówieniu.
3. SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Sprostowanie II_ ogł [...].pdf

Zmiana SWZ.docx

2021-09-28 11:54 Aleksandra Adamska W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający publikuje ich treść wraz z odpowiedziami oraz Drugą zmianę parametrów pojazdów - Załącznik E do SWZ.

Pytania wraz z wyjaś [...].pdf

DRUGA ZMIANA_Zmiana [...].docx

2021-09-22 12:16 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w załącznikach A, B, C, D, E, F do SWZ.
Zmienione załączniki do SWZ zostały opublikowane na stronie internetowej.

Pytania wraz z wyjaś [...].pdf

Zmiana parametrów_Za [...].docx

Zmiana parametrów_Za [...].docx

Zmiana parametrów_ Z [...].docx

Zmiana paramterów_Za [...].docx

Zmiana parametrów_Za [...].docx

Zmiana paramterów_Za [...].docx

2021-09-21 13:38 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę SWZ - w zakresie zmiany "Informacji o warunkach udziału w postępowaniu" oraz krótką informację o przedmiocie zamówienia.

Sprostowanie_ogłosze [...].pdf

SWZ sprostowanie.doc [...].docx

2021-09-06 10:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje załączniki do SWZ bez kompresji - cz. III. (załącznik do SWZ 9A, 9B)

Załącznik nr 9A do S [...].docx

Załącznik nr 9B do S [...].docx

2021-09-06 10:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje załączniki do SWZ bez kompresji - cz. II. (załącznik do SWZ 3A, 3B, 4 ,5, 6A, 6B, 7, 8A, 8B)

Załącznik nr 3A do S [...].docx

Załącznik nr 3B do S [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Załącznik nr 5 do SW [...].doc

Załącznik nr 6A do S [...].docx

Załącznik nr 6B do S [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

Załącznik nr 8A do S [...].doc

Załącznik nr 8B do S [...].doc

2021-09-06 10:04 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje załączniki do SWZ bez kompresji - cz. I. (załącznik do SWZ A-F, 1A, 1B, 2A, 2B)

Załącznik A. bramowi [...].docx

Załącznik B. hakowie [...].docx

Załącznik C. hakowi [...].docx

Załącznik D. śmiecia [...].docx

Załącznik E. śmiecia [...].docx

Załącznik F. ciągnik [...].docx

Zmiana numeru załącz [...].docx

Załącznik nr 2A do S [...].docx

Załącznik nr 2B do S [...].docx

2021-09-06 08:07 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmianę numeru załącznika w treści Projektowanych postanowień umowy - winno być Załącznik nr 1A i 1B do SWZ.

Zmiana numeru załącz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1239