Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
839832 RI.271.37.2023.I Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-12-18 09:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
834318 RI.271.33.2023.R Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-11-28 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835669 Budowa ulicy Powstanców Warszawy w Lęborku - etap I Aleksandra Wróblewska 2023-11-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
842002 SP5.ZP.271.1.2023 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU W OKRESIE 02.01.2024R.- 31.12.2024R SEM 2023-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
840728 RI.271.Z.41.2023.M BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W ULICY GLINIANEJ W LĘBORKU Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-11-16 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844574 OR.271.9.2023 Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych - IV kw. 2023 r. Wydział Organizacyjny (OR) 2023-11-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
844436 OR.271.8.2023 Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących - IV kwartał 2023 r. Wydział Organizacyjny (OR) 2023-11-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
840558 RI.271.Z.40.2023.W Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku Aleksandra Wróblewska 2023-11-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
834201 Budowa ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku - etap I Aleksandra Wróblewska 2023-11-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840596 OŚG.271.30.2023 OCZYSZCZANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Wydział Ochrony Środowiska (OŚG) 2023-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
819391 RI.271.29.2023.R Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-10-31 07:58:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
714449 RI.271.Z.1.2023.G Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-03-03 13:00:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
723978 RI.271.Z.9.2023.M Budowa ul. Mieszka I "bis" w Lęborku - etap I Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-02-20 08:17:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712144 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Olsztyńskiej w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2023-01-12 09:23:47 Zapytanie ofertowe Service Go to
610720 Zakup i dostawa papieru do urządzeń drukujących i kopiujących - II kwartał 2022 r. Wydział Organizacyjny (OR) 2022-05-12 09:52:02 Zapytanie ofertowe Supply Go to
529274 Papier komputerowy - IV kwartał 2021 r. Wydział Organizacyjny (OR) 2021-11-03 09:09:58 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454404 UTK.271.3.2020.R OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2021-2022 Wydział Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych (UTK) 2021-05-07 14:40:40 Przetarg nieograniczony Service Go to
380176 OŚG.271.37.2020 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTO LĘBORK W LATACH 2021 – 2022 Wydział Ochrony Środowiska (OŚG) 2020-10-27 12:48:05 Przetarg nieograniczony Service Go to
268839 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z otrzymaniem decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącego budowy ulicy 8 Maja w Leborku na działce nr 56/35 obr. 9. Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2019-10-31 09:09:11 - - Go to
248693 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) SEM 2019-08-20 12:03:19 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648060 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy połączenia ulic Kazimierza Wielkiego i Skarżyńskiego w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2022-08-31 13:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634792 RI.7011.13.2022.GG „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Dworcową z ul. Zwycięstwa i ul.Targową wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Zwycięstwa i ul. P. Skargi w Lęborku (z rozwiązaniem wszystkich kolizji z obiektami istniejącymi)” Grzegorz Graboś 2022-09-19 14:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
632190 RI.7011.19.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowy ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku; Budowy podwórka integracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 401, 400, 395 obr. 0007 w Lęborku - 220801_1); Grzegorz Graboś 2022-09-19 14:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
627520 RI/271/Z/13/2022/M Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi "Kossaka-bis" i przebudowy odcinka alei Wolności w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2022-07-19 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
619581 RI.7011.17.2022.GG Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. Grzegorz Graboś 2022-09-19 14:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
548208 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedłużenia ul. Pułaskiego w Lęborku do granicy z gminą Nowa Wieś Lęborska Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2022-01-20 07:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
468839 RI.271.8.2021.P Budowa ulicy Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej) w Lęborku. Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2021-10-06 12:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494761 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Gierymskiego - nowej w Lęborku Wydział Realizacji Inwestycji (RI) 2021-08-24 13:04:00 Zapytanie o cenę Service Go to