Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku - etap I

Aleksandra Wróblewska
Urząd Miasta Lębork
Deadlines:
Published : 18-10-2023 12:39:00
Placing offers : 13-11-2023 10:00:00
Offers opening : 13-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.doc doc 90.5 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 137.08 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.4 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
SWZ Strzelców Podhalańskich.pdf pdf 593.12 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 64.5 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 45 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.doc doc 39 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 48 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 85.5 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 40.5 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ- projekt umowy.doc doc 169.5 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - HRF.doc doc 37 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa.zip zip 165419.41 2023-10-18 12:39:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 129.44 2023-11-13 12:41:25 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 129.42 2023-11-13 11:26:03 Public message
zawiadomienie-wybór oferty.pdf pdf 164.59 2023-11-28 14:26:59 Public message

Announcements

2023-11-28 14:26 Aleksandra Wróblewska Wybór oferty w załączeniu.

zawiadomienie-wybór [...].pdf

2023-11-13 12:41 Aleksandra Wróblewska Sprostowanie do
ZESTAWIENIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowę ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku – etap I ”
zgodnie z art.222 ust.5 ustawy Pzp
L.p. Nazwa firmy Cena (brutto)

1. Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5 A, 84-311 Popowo, NIP 8411561922, Regon 771405205
699 870,00 zł
2. POLD-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-00-33-758, REGON 330917763 817 923,31 zł
3. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c., Niepoczołowice, ul. Kaszubska 52, 84-223 Linia, NIP 588-221-83-00, REGON 220395784 631 843,55 zł

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-11-13 11:26 Aleksandra Wróblewska
ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU NA:
„Budowa ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku – etap I ”
zgodnie z art.222 ust.5 ustawy Pzp

L.p. Nazwa firmy Cena (brutto)

1. Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5 A, 84-311 Popowo, NIP 8411561922, Regon 771405205
699 870,00 zł

2. POLD-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-00-33-758, REGON 330917763
817 923,31 zł

3. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c., Niepoczołowice, ul. Kaszubska 52, 84-223 Linia, NIP 588-221-83-00, REGON 220395784 613 843,55 zł

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659