Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.8.2021.P Budowa ulicy Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej) w Lęborku.

Marta Pasieka
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 10-06-2021 12:14:00
Placing offers : 09-09-2021 09:45:00
Offers opening : 09-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 893.25 2021-06-10 12:14:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 225.46 2021-06-10 12:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 800.01 2021-06-10 12:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 263638.01 2021-06-10 12:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.18 2021-06-10 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zmiany SWZ (I) - Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 256.66 2021-08-24 12:26:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 79.16 2021-08-24 12:26:24 Public message
wyjaśnienia SWZ (I) z podpisem.pdf pdf 320.44 2021-08-24 12:26:24 Public message
Załącznik Nr 1 do zmiany treści SWZ(I) - Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.pdf pdf 204.95 2021-08-24 12:26:24 Public message
zmiana treści SWZ z podpisem.pdf pdf 169.75 2021-08-24 12:26:24 Public message
zmiana SWZ (II) z podpisem.pdf pdf 214.78 2021-08-25 12:24:24 Public message
wyjaśnienia SWZ (II) z podpisem (1).pdf pdf 154.65 2021-08-25 12:24:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. II.pdf pdf 73.55 2021-08-25 12:24:24 Public message
zmiana treści SWZ (III).pdf pdf 151.9 2021-08-27 13:13:35 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (III) - Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 255.65 2021-08-27 13:13:35 Public message
zestawienie ofert z podpisem.pdf pdf 171.44 2021-09-09 11:01:04 Public message
zawiadomienie-wybór oferty.pdf pdf 183.13 2021-09-29 13:48:58 Public message

Announcements

2021-09-29 13:48 Marta Pasieka Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.

zawiadomienie-wybór [...].pdf

2021-09-09 11:01 Marta Pasieka Dzień dobry,
Zgodnie z art. 222 ust. 5, udostępniam informacje.

zestawienie ofert z [...].pdf

2021-08-27 13:13 Marta Pasieka Dzień dobry,
informuję, że dokonano zmiany treści SWZ (III)

zmiana treści SWZ (I [...].pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].pdf

2021-08-25 12:24 Marta Pasieka Dzień dobry,
informuję, że dokonano zmiany treści SWZ (II), opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 25.08.2021r.) oraz udzielono wyjaśnień treści SWZ (II).

zmiana SWZ (II) z po [...].pdf

wyjaśnienia SWZ (II) [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-24 12:26 Marta Pasieka Dzień dobry,
informuję, że udzielono wyjaśnień do treści SWZ, zmianie uległy zapisy SWZ oraz dokonano ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
UWAGA! Zmianie uległ druk oferty

Załącznik nr 2 do zm [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia SWZ (I) [...].pdf

Załącznik Nr 1 do zm [...].pdf

zmiana treści SWZ z [...].pdf

2021-08-24 08:18 Marta Pasieka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2077