Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.Z.9.2023.M Budowa ul. Mieszka I "bis" w Lęborku - etap I

Magdalena Ramczyk
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 03-02-2023 13:39:00
Placing offers : 20-02-2023 08:17:12
Offers opening : 27-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu Mieszka I bis.pdf pdf 158.02 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
informacja o kwocie Mieszka I bis.pdf pdf 323.65 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
SWZ Mieszka I bis etap I.pdf pdf 1035.09 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 63 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 37 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.doc doc 38.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 47.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 85 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.doc doc 89.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.doc doc 167.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - HRF.doc doc 36.5 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 a PB opis i uzg.pdf pdf 9016.71 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 b PB geotechnika.pdf pdf 6675.9 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 c PB geotechnika przekrój.pdf pdf 59.9 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 d PB rys drog.pdf pdf 6218.01 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 e PB rys KD.pdf pdf 4335.24 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 f PB inf BIOZ.pdf pdf 136.2 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 g korekta ZUD.pdf pdf 2453.59 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 h ZUD - UZGODNIONY.pdf pdf 2826.56 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 10 i uzgodnienie MZGK.pdf pdf 530.95 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.1.PDF PDF 5190.23 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.2.PDF PDF 150.64 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.3.PDF PDF 93.24 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.4.PDF PDF 531.84 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.5.PDF PDF 473.77 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.6.PDF PDF 774.13 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.7.PDF PDF 1044 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.8.PDF PDF 168.62 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW D.9.PDF PDF 88.89 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD1- A3.PDF PDF 395.42 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD2-A3.PDF PDF 495.09 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD3-A3.PDF PDF 169.35 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD4-A3.PDF PDF 151.79 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD5-A3.PDF PDF 123.31 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD6-A3.PDF PDF 110.9 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD7-A3.PDF PDF 98.38 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD8-A3.PDF PDF 98.84 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD9-A3.PDF PDF 99.69 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW KD10-A3.PDF PDF 283.09 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 11 PW OPIS TECHNICZNY.pdf pdf 131.95 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 12 rozbiórki mapa-Arkusz1.pdf pdf 300.31 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 12 rozbiórki mapa-Arkusz2.pdf pdf 329.04 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 12 rozbiórki OPIS TECHNICZNY.pdf pdf 425.65 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 13 org ruchu opis techniczny.pdf pdf 69.86 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 13 org ruchu orientacja w terenie.pdf pdf 603 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 13 org ruchu projekt zagospodarowania.PDF PDF 2549.15 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Zał 13 org ruchu zatwierdzona.pdf pdf 1954.78 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do SWZ ST.pdf pdf 1405.16 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do SWZ Przedmiar robót.pdf pdf 74.58 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 16 do SWZ ZRID.pdf pdf 3275.16 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 17 do SWZ - rysunek zakres.pdf pdf 666.3 2023-02-03 13:39:00 Proceeding
zaw o unieważnieniu etapI.pdf pdf 689.37 2023-02-10 10:07:22 Proceeding
zaw o unieważnieniu etapI.pdf pdf 689.37 2023-02-10 10:01:33 Public message
zaw o unieważnieniu etapI.pdf pdf 689.37 2023-02-20 08:17:07 Public message

Announcements

2023-02-20 08:17 Magdalena Ramczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.”
Postępowanie na budowę ul. Mieszka I „bis” w Lęborku – etap I zostało opublikowane w dniu 03.02.2023 r. Zakres zamówienia obejmował jedynie fragment zaprojektowanej ulicy (etap I). W dniu 06.02.2023 r. pozyskano informację, iż zadanie dot. budowy ul. Mieszka I „bis” w Lęborku zostało wybrane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie dotyczyć ma całego zaprojektowanego zakresu, tj. od ronda na skrzyżowaniu ulic Mieszka I, Władysława IV i Kusocińskiego do włączenia nowej ulicy do ul. Mieszka I między budynkami 5,5A i 6,6A. W związku z tym nieuzasadnione jest dalsze prowadzenie postępowania jedynie na odcinek zaprojektowanej ulicy. Nieuzasadnione pod względem finansowym, technicznym i organizacyjnym byłoby również wszczęcie kolejnego postępowania na drugi etap budowy (dokumentacja i decyzja ZRID obejmuje całość zadania).
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnia postępowanie przed upływem terminu składania ofert na podstawie art. 256 ustawy Pzp – wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione

zaw o unieważnieniu [...].pdf

2023-02-10 10:01 Magdalena Ramczyk Dzień dobry,
informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Szczegółowe uzasadnienie prawne i faktyczne podano w załączonym zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania.
Magdalena Ramczyk, UM Lębork

zaw o unieważnieniu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 651