Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI/271/Z/13/2022/M Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi "Kossaka-bis" i przebudowy odcinka alei Wolności w Lęborku

Magdalena Ramczyk
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 15-06-2022 13:36:00
Placing offers : 30-06-2022 09:45:00
Offers opening : 30-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
informacja o kwocie.pdf pdf 227.31 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu projekt Kossaka-bis.pdf pdf 170.61 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
SWZ projekt Kossaka-bis.pdf pdf 687.62 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 67 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 39.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - wykaz usług.doc doc 44.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - wykaz osób.doc doc 42.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 46.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 82 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.doc doc 97 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 40.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.doc doc 122.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - harmonogram rzecz.-fin..doc doc 36.5 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 10a kocepcja drogowa OPIS.pdf pdf 139.63 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 10b kocepcja drogowa rys1 zagosp terenu.pdf pdf 1287.46 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 10c koncepcja drogowa rys2 przebieg dróg.pdf pdf 1103.75 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 11 koncepcja KD opis.pdf pdf 224.31 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 11 koncepcja KD rys1.pdf pdf 2434.54 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 11 koncepcja KD rys2.pdf pdf 113.72 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 11 koncepcja KD rys3.pdf pdf 1481.7 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
Zał 11 koncepcja KD rys4.pdf pdf 2434.54 2022-06-15 13:36:00 Proceeding
zestawienie ofert 2022-06-30.pdf pdf 126.82 2022-06-30 14:40:13 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu PN1.pdf pdf 271.9 2022-07-12 14:13:38 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu1.pdf pdf 273.97 2022-07-19 11:16:35 Public message

Announcements

2022-07-19 11:16 Magdalena Ramczyk Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania opatrzone podpisem elektronicznym Burmistrza Miasta.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-12 14:13 Magdalena Ramczyk Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Magdalena Ramczyk, UM Lębork

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-30 14:40 Magdalena Ramczyk Zamawiający przekazuje w załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.
Magdalena Ramczyk, UM Lębork

zestawienie ofert 20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 774