Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.Z.1.2023.G Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Lęborku

Aleksandra Chowaniec
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 11-01-2023 14:37:00
Placing offers : 03-03-2023 13:00:35
Offers opening : 09-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.rar rar 4325.74 2023-01-11 14:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.26 2023-01-11 14:37:00 Proceeding
SWZ Stadion.pdf pdf 466.56 2023-01-11 14:37:00 Proceeding
Informacja o kwocie .pdf pdf 139.35 2023-01-11 14:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogł. I.pdf pdf 37.56 2023-01-24 12:46:36 Proceeding
zmiana treści SWZ- Stadion .pdf pdf 151.6 2023-01-24 12:46:38 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogł. I.pdf pdf 37.56 2023-01-24 12:52:01 Public message
zmiana treści SWZ- Stadion .pdf pdf 151.6 2023-01-24 12:52:01 Public message
wyjaśnienia SWZ (I).pdf pdf 145.19 2023-02-03 09:20:58 Public message
zestawienie ofert .pdf pdf 159.3 2023-02-09 13:26:32 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 213.17 2023-02-23 11:35:46 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 213.17 2023-03-03 13:00:31 Public message

Announcements

2023-03-03 13:00 Aleksandra Chowaniec Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ustawy Pzp informuję, o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia w zakresie: „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Lęborku ”

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Oferta nr 2 zostaje odrzucona na etapie wstępnej oceny ofert, zgodnie z art. 226 ust.1 pkt. 5, gdyż w ofercie nie określono długości okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).
Oferta nr 1 przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający unieważnia podstępowanie zgodnie z Art. 255 pkt 3) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 11:35 Aleksandra Chowaniec Dzień dobry,
w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-09 13:26 Aleksandra Chowaniec W załączeniu - zestawienie ofert,

zestawienie ofert .p [...].pdf

2023-02-03 09:20 Aleksandra Chowaniec W załączeniu - wyjaśnienia treści SWZ (I)

wyjaśnienia SWZ (I). [...].pdf

2023-01-24 12:52 Aleksandra Chowaniec Zmianie ulega treść SWZ - zmiana dotyczy również ogłoszenia o zamówieniu (zmiany w załączeniu)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ- S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1428