Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OŚG.271.30.2023 OCZYSZCZANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Agnieszka Kozłowska
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Ochrony Środowiska (OŚG)
Deadlines:
Published : 31-10-2023 11:04:00
Placing offers : 10-11-2023 09:00:00
Offers opening : 10-11-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. SWZ 2024.docx docx 166.96 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.doc doc 75.5 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,3a,5,6,7 do SWZ.docx docx 55.5 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.doc doc 102 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
MAPA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 2023.pdf pdf 2015.16 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.84 2023-10-31 11:04:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 663.53 2023-11-10 14:10:36 Public message
Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie prowadzonego postępowanie.pdf pdf 480.82 2023-11-27 11:53:37 Public message
4. Iinformacja o maksymalnej kwocie na realizacje zamowienia.doc doc 29.5 2023-11-10 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-27 11:53 Agnieszka Kozłowska Dzień dobry.
W załączniku informacja o wyborze ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-10 14:10 Agnieszka Kozłowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-10 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

4. Iinformacja o mak [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386