Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.33.2023.R Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu

Agnieszka Renka
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 18-10-2023 13:24:00
Placing offers : 28-11-2023 08:45:00
Offers opening : 28-11-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 813.26 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.31 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1770.87 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.pdf pdf 1136 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 1382.84 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.pdf pdf 1547.07 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.pdf pdf 1432.39 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 1081.57 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.pdf pdf 1114.21 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - harmonogram rzecz.-fin..pdf pdf 973.45 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.pdf pdf 1440.97 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 1307.93 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa.7z 7z 74706.97 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 47.5 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.doc doc 38 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 57.5 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 84.5 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 47.5 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.doc doc 89.5 2023-10-18 13:24:00 Proceeding
zestwienie ofert.pdf pdf 934.33 2023-11-28 09:46:32 Public message
zawiadomienie-wybór oferty.pdf pdf 872.7 2023-12-13 12:06:20 Public message

Announcements

2023-12-13 12:06 Agnieszka Renka Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze oferty.

Z poważaniem,
Agnieszka Renka

zawiadomienie-wybór [...].pdf

2023-11-28 09:46 Agnieszka Renka Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zestawienie ofert.
Z poważaniem,
Agnieszka Renka

zestwienie ofert.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 228