Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP5.ZP.271.1.2023 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LĘBORKU W OKRESIE 02.01.2024R.- 31.12.2024R

Marzena Goike
Urząd Miasta Lębork Department: SEM
Deadlines:
Published : 03-11-2023 11:57:00
Placing offers : 17-11-2023 09:00:00
Offers opening : 17-11-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dbdc40-0ef6-5fae-4281-27001230e81e-2.pdf pdf 190.43 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
SWZ.2024.pdf pdf 1319.88 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
OPZ - załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 36.25 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
Załączniki do OPZ 1a-1g.docx docx 39.94 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
Załączniki nr 2, 2a-2g, 3, 3a-3b, 4, 5, 6, 7, 8 do SWZ-1.docx docx 110.1 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projekt umowy.docx docx 36.75 2023-11-03 11:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5 Pzp).pdf pdf 781.62 2023-11-17 19:14:55 Public message
16. Informacja o wyborze oferty kierowana na stronę postępowania.pdf pdf 451.99 2023-12-11 14:59:07 Public message
Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 657.35 2023-11-17 09:00:00 Public message

Announcements

2023-12-11 14:59 Marzena Goike Informacja o wyborze oferty

16. Informacja o wyb [...].pdf

2023-11-17 19:14 Marzena Goike Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540