Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/22/IR Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 18-08-2022 14:42:00
Placing offers : 02-09-2022 09:00:00
Offers opening : 02-09-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.82 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1812.26 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
SWZ.docx docx 191.92 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Program inwestycji.pdf pdf 11386.96 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 3068.58 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Założenia dla kamer.PDF PDF 426.89 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 40.24 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 44.46 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.docx docx 34.41 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 33.21 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 33.81 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 34.37 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące Podwykonawców.docx docx 33.85 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolnośći technicznych.docx docx 33.72 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 11-11a do SWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 40.84 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 79 2022-08-18 14:42:00 Proceeding
Zmodyfikowana SWZ.docx docx 190.99 2022-08-31 08:06:48 Proceeding
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 40.27 2022-08-31 08:06:58 Proceeding
Zmodyfikowany załącznik nr 12 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 79.03 2022-08-31 08:07:07 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.33 2022-08-31 08:09:30 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.PDF PDF 1079.37 2022-08-31 08:05:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.41 2022-09-02 10:39:03 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 376.06 2022-09-19 13:43:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.86 2022-10-03 14:26:38 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 59.92 2022-12-22 13:13:54 Public message

Announcements

2022-12-22 13:13 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-10-03 14:26 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-19 13:43 Adam Kostecki Dzień dobry,

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) Zamawiający informuje o wyborze oferty.

Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-09-02 10:39 Adam Kostecki Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-02 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2 341 342,96 zł.
2022-08-31 08:05 Adam Kostecki Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 784