Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG-262/1/2022 Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25

Małgorzata Bukowiecka
Urząd Miasta Leszno Department: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
Deadlines:
Published : 29-06-2022 13:18:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.06.2022.pdf pdf 246.03 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
SWZ z dn. 29.06.2022.pdf pdf 1006.43 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 234 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2.1.docx docx 40.2 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_2.docx docx 44.16 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_3.docx docx 38.79 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_4.docx docx 37.3 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_5.docx docx 40.47 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_6.docx docx 34.27 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_7.docx docx 38.96 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_8.docx docx 94.09 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_9.docx docx 33.18 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_10.docx docx 40.2 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_11.docx docx 25.12 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_12.docx docx 81.17 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 2_13.docx docx 19.74 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz oferowanego sprzętu- skanera.docx docx 27.33 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Formularz oferowanego wyposażenia - mebli tapicerowanych.docx docx 283.13 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferownaego wyposażenia -stołów i stołków.docx docx 331.94 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Formularz oferowanego wyposażenia -mebli gamingowych.docx docx 62.48 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- Formularz oferowanego wyposażenia-krzeseł.docx docx 60.48 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ- oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy.doc doc 60.5 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ- zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.25 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ- oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiot trzeci.doc doc 44.5 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - wykaz dostaw.doc doc 42.5 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Zalącznik Nr 12 do SWZ - wzór umowy dla Części 1 i 2.pdf pdf 820.06 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Zalącznik Nr 13 do SWZ - wzór umowy dla Części 3,4,5,6.pdf pdf 749.31 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do SWZ- oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp.docx docx 24.28 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 15.docx docx 136.86 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 16.docx docx 165.95 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 17.docx docx 137.02 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 18.docx docx 164.68 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 19.docx docx 117.21 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 20.docx docx 166 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 21.docx docx 149.18 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 22.docx docx 165.33 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 23.docx docx 122.66 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 24.docx docx 165.18 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 25.docx docx 122.67 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 26.docx docx 167.93 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 27.docx docx 122.67 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 28.docx docx 170.75 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 29.docx docx 334.93 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Załącznik 30.docx docx 164.63 2022-06-29 13:18:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ nr 1 z dn. 04.07.2022.pdf pdf 206.74 2022-07-04 15:04:35 Public message
Zmodyfikowana SWZ z dn. 04.07.2022 r..pdf pdf 1006.47 2022-07-04 15:04:35 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ z dn. 04.07.2022.doc doc 234 2022-07-04 15:04:35 Public message
Zmodyfikowany Zalącznik Nr 12 do SWZ z dn. 04.07.2022- wzór umowy dla Części 1 i 2.pdf pdf 820.26 2022-07-04 15:04:35 Public message
Zmodyfikowany Zalącznik Nr 13 do SWZ z dn. 04.07.2022 - wzór umowy dla Części 3,4,5,6.pdf pdf 749.42 2022-07-04 15:04:35 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dn. 07.07.2022 r.pdf pdf 55.68 2022-07-07 10:37:59 Public message
Modyfikacja SWZ nr 2 z dn. 11.07.2022.pdf pdf 1179.58 2022-07-11 17:16:26 Public message
Zmodyfikowana SWZ z dn. 11.07.2022 r..pdf pdf 1009.18 2022-07-11 17:16:26 Public message
Zmodyfikowany Zalącznik Nr 13 do SWZ z dn. 11.07.2022 - wzór umowy dla Części 3,4,5,6.pdf pdf 749.14 2022-07-11 17:16:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.07.2022.pdf pdf 43.58 2022-07-11 17:16:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.07.2022 r.pdf pdf 688.82 2022-07-15 11:58:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części 2 przedmiotu zamówienia z dnia 28.07.2022.docx docx 29.48 2022-07-28 11:57:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 1 przedmiotu zamówienia.pdf pdf 914.02 2022-08-09 12:45:04 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania Część 3, 4, 5 i 6.pdf pdf 924.3 2022-08-10 12:05:43 Public message

Announcements

2022-08-10 12:05 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-09 12:45 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 przedmiotu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-28 11:57 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2 przedmiotu zamówienia - Dostawa skanera.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-07-15 11:58 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Informację z otwarcia ofert z dnia 15.07.2022 r.

Informacja z otwarc [...].pdf

2022-07-15 10:00 Małgorzata Bukowiecka
Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.: 655.026,27 zł brutto, w tym:

- Część 1 przedmiotu zamówienia – 269.651,05 zł
- Część 2 przedmiotu zamówienia – 158.000,00 zł
- Część 3 przedmiotu zamówienia – 126.191,85 zł
- Część 4 przedmiotu zamówienia – 53.117,55 zł
- Część 5 przedmiotu zamówienia – 8.078,52 zł
- Część 6 przedmiotu zamówienia – 39.987,30 zł

2022-07-11 17:16 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 7 ww. ustawy, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokument modyfikacji SWZ nr 2 z dnia 11.07.2022 r., Zmodyfikowaną SWZ, Zmodyfikowany Załącznik nr 13 do SWZ.

Modyfikacja SWZ nr 2 [...].pdf

Zmodyfikowana SWZ z [...].pdf

Zmodyfikowany Zalącz [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-07 10:37 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 07.07.2022 r.

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-07-04 15:04 Małgorzata Bukowiecka Zamawiający - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 7 ww. ustawy, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokument modyfikacji SWZ nr 1 z dnia 04.07.2022 r., Zmodyfikowaną SWZ, Zmodyfikowany Załącznik nr 1, 12 i 13 do SWZ.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Zmodyfikowana SWZ z [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowany Zalącz [...].pdf

Zmodyfikowany Zalącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1001