Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 54/BZP-U.510.39/2022/MS Przebudowa fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I

Deadlines:
Published : 25-04-2022 10:28:00
Placing offers : 21-12-2022 11:00:00
Offers opening : 21-12-2022 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ .pdf pdf 265.93 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
2_OPZ .pdf pdf 345.07 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
3_Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 466.14 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
4_zał. nr 10 do SWZ - wzór harmonogramu f-rz .xlsx xlsx 21.55 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.1_ Zał nr 1 do OPZ_PB_PZT_PAB.zip zip 187690.85 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.2_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załączniki_1.1.zip zip 364420.78 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.3_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załaczniki_1.2.zip zip 364906.49 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.4_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załaczniki_1.3.zip zip 423071.87 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.5_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załączniki_1.4.zip zip 414158.3 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.7_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załączniki_1.6.zip zip 171635.93 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.9_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_PT_2.zip zip 150045.92 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.12_ Zał. nr 3 - 21 do OPZ.zip zip 77906.79 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.6_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_załączniki_1.5.zip zip 347139.91 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.11_ Zał. nr 2 do OPZ_Projekty wykonawcze_2.zip zip 130424.98 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.8_ Zał. nr 1 do OPZ_PB_PT_1.zip zip 405652.94 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
5.10_ Zał. nr 2 do OPZ_Projekty wykonawcze_1.zip zip 404485.91 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
6_ JEDZ_ edytowalny.doc doc 189.5 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
7_Załączniki edytowalne .docx docx 65.34 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
8_Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.04.2022.pdf pdf 136.58 2022-04-25 10:28:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 18.05.2022r.pdf pdf 78.19 2022-05-18 15:01:18 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 27.05.2022.pdf pdf 127.08 2022-05-27 09:30:16 Public message
Zał. nr 1 do SWZ - Wzór oferty - ZAMIENNY.pdf pdf 108.69 2022-05-27 09:30:16 Public message
Zał. nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 55.06 2022-05-27 09:30:16 Public message
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór ZOBOWIĄZANIE - ZAMIENNY .pdf pdf 71.01 2022-05-27 09:30:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.05.2022.pdf pdf 73.79 2022-05-27 09:30:16 Public message
Zał. nr 1 do SWZ - Wzór oferty - ZAMIENNY.docx docx 57.97 2022-05-27 10:05:00 Public message
Zał. nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 51.6 2022-05-27 10:05:00 Public message
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór ZOBOWIĄZANIE - ZAMIENNY .docx docx 49.22 2022-05-27 10:05:00 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.05.2022 .pdf pdf 82.93 2022-05-27 13:04:55 Public message
Wyjaśnienia i zmiany SWZ - z dnia 03.06.2022 .pdf pdf 132.43 2022-06-03 09:23:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.06.2022.pdf pdf 74.98 2022-06-03 09:23:43 Public message
Zmiany treści SWZ z dnia 13.06.2022.pdf pdf 95.06 2022-06-13 09:31:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.06.2022.pdf pdf 67.31 2022-06-13 09:31:16 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 13.06.2022 .pdf pdf 381.7 2022-06-13 11:21:22 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 20.06.2022r..pdf pdf 871.16 2022-06-20 11:03:08 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 20.06.2022r..pdf pdf 83.07 2022-06-20 11:03:08 Public message
Zał. nr 1_schemat rozbiórek_4 rysunki.zip zip 7912.17 2022-06-20 11:03:08 Public message
Zał. nr 2_szczegół dylatacji.pdf pdf 313.66 2022-06-20 11:03:08 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 24.06.2022r..pdf pdf 75.33 2022-06-24 10:50:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.06.2022r..pdf pdf 67.61 2022-06-24 10:50:37 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 11.07.2022r..pdf pdf 114.7 2022-07-11 09:16:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2022r..pdf pdf 67.62 2022-07-11 09:16:43 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.07.2022r..pdf pdf 2742.4 2022-07-12 12:07:22 Public message
Zał. nr 3_szczegół ścieku prefabrykowanego.pdf pdf 294.48 2022-07-12 12:07:22 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 22.07.2022r..pdf pdf 75.8 2022-07-22 09:07:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.07.2022r..pdf pdf 67.63 2022-07-22 09:07:38 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 27.07.2022r..pdf pdf 204.07 2022-07-27 14:34:56 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 09.08.2022.pdf pdf 105.42 2022-08-09 10:22:48 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.08.2022.pdf pdf 110.47 2022-08-10 12:52:34 Public message
Zał. nr 4_Tom 4.2_PW drogowy_opis.pdf pdf 523.65 2022-08-10 12:52:34 Public message
Zał. nr 5_przekroje konstrukcyjne nawierzchni.pdf pdf 612.81 2022-08-10 12:52:34 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 23.08.2022 .pdf pdf 94.22 2022-08-23 09:15:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.08.2022.pdf pdf 67.3 2022-08-23 09:15:00 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - z dnia 09.09.2022.pdf pdf 714.26 2022-09-09 09:10:46 Public message
6. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. drogowej_PR_.pdf pdf 193.96 2022-09-09 09:10:46 Public message
7. Zał. nr 2 do OPZ_zamienne rysunki do PW br. drogowej.zip zip 16027.63 2022-09-09 09:10:46 Public message
8. Zał. nr 2 do OPZ_4665 Kiel_Dr_R.3.3_zamienny 1.pdf pdf 1230.91 2022-09-09 09:10:46 Public message
9. Zał. nr 2 do OPZ_4665 Kiel_Dr_R.3.5_zamienny 1.pdf pdf 984.57 2022-09-09 09:10:46 Public message
10. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. zieleni_5.1.pdf pdf 106.42 2022-09-09 09:10:46 Public message
11. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. zieleni_5.1.pdf pdf 91.61 2022-09-09 09:10:46 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 09.09.2022 .pdf pdf 76.76 2022-09-09 09:16:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.09.2022r.pdf pdf 67.21 2022-09-09 09:16:54 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 27.09.2022 .pdf pdf 94.19 2022-09-27 09:06:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2022r.pdf pdf 67.29 2022-09-27 09:06:42 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 11.10.2022 .pdf pdf 94.9 2022-10-11 09:22:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.10.2022r..pdf pdf 67.5 2022-10-11 09:22:15 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - z dnia 11.10.2022.pdf pdf 81.87 2022-10-11 09:40:25 Public message
12. Zał. do odp. na pytania nr 214-215_Połączenie działek przylegających.pdf pdf 6272.1 2022-10-11 09:40:25 Public message
13. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. drogowej_PR_DR_zamienny 2.pdf pdf 231.33 2022-10-11 09:40:26 Public message
14. Zał. nr 5 do OPZ_zamienny STWiORB br. drogowej_4.2_DRO_zamienny 1.pdf pdf 10331.28 2022-10-11 09:40:26 Public message
Zmiany treści SWZ -z dnia 27.10.2022.pdf pdf 77.89 2022-10-27 15:30:09 Public message
15.2 Zał. nr 2 do OPZ_zamienny projekt wykonawczy br. sanitarnej_4.3._SAN_zamienny 1.zip zip 461948.09 2022-10-27 15:30:09 Public message
15.1 Zał. nr 2 do OPZ_zamienny projekt wykonawczy br. sanitarnej_4.3._SAN_zamienny 1.zip zip 65517.7 2022-10-27 15:30:09 Public message
16. Zał. nr 5 do OPZ_zamienny STWiORB br. sanitarnej_4.3_SAN_zamienny 1.zip zip 10163.06 2022-10-27 15:30:09 Public message
17. Zał. nr 6 do OPZ - zamienny przedmiar br. sanitarnej_4.3_SAN_zamienny 1.zip zip 1503 2022-10-27 15:30:09 Public message
Zmiana treści SWZ - z dnia 02.11.2022.pdf pdf 95.11 2022-11-02 09:22:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.11.2022.pdf pdf 67.19 2022-11-02 09:22:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 03.11.2022 .pdf pdf 75.64 2022-11-03 09:23:21 Public message
18. Dokumentacja w formie edytowalnej (dwg).dwg dwg 4453.74 2022-11-03 09:23:21 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 14.11.2022r..pdf pdf 95.06 2022-11-14 09:17:03 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 14.11.2022r. druga.pdf pdf 89.13 2022-11-14 09:17:03 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 14.11.2022r. trzecia.pdf pdf 86.44 2022-11-14 09:17:03 Public message
Załączniki do zmiany treści SWZ.zip zip 42916.93 2022-11-14 09:17:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2022r..pdf pdf 67.3 2022-11-14 09:17:03 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 18.11.2022r..pdf pdf 74.96 2022-11-18 09:15:18 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 18.11.2022r..pdf pdf 79.96 2022-11-18 09:15:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2022r..pdf pdf 67.32 2022-11-18 09:15:18 Public message
Załączniki do wyjaśnień i zmian treści SWZ z dnia 18.11.2022r.zip zip 4156.88 2022-11-18 09:15:18 Public message
Informacja o wniesionym odwołaniu z dnia 24.11.2022 r..pdf pdf 73.98 2022-11-25 12:04:47 Public message
odwołanie z dnia 24.11.2022 r..zip zip 406.02 2022-11-25 12:04:47 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 30.11.2022r..pdf pdf 75.73 2022-11-30 09:21:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2022r..pdf pdf 67.66 2022-11-30 09:21:56 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 01.12.2022r..pdf pdf 100.12 2022-12-01 14:27:23 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 01.12.2022r..pdf pdf 81.64 2022-12-01 14:27:23 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 01.12.2022r. drugie.pdf pdf 81.65 2022-12-01 14:27:23 Public message
23. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. sanitarnej_4.3_SAN_4.3.3.PR_WKS_zamienny 2.pdf pdf 595.38 2022-12-01 14:27:23 Public message
24. Zał. nr 6 do OPZ_zamienny przedmiar br. sanitarnej_4.3_SAN_4.3.5.PR_WKS-GIWK_zamienny 2.pdf pdf 489.02 2022-12-01 14:27:23 Public message
25. Zał. nr 2 do OPZ_zamienny rysunek br. sanitarnej_4665-PW-4.3.3-2.4 Profil wodociągu, cz.4_zamienny 2.pdf pdf 1264.16 2022-12-01 14:27:23 Public message
27. Zał. nr 2 do OPZ_4665 Kiel_Dr_R.3.5_zamienny 2.pdf pdf 995.08 2022-12-01 14:27:23 Public message
Zał. nr 20 do OPZ - Wzór raportu miesięcznego - zamienny.docx docx 21.77 2022-12-01 14:27:23 Public message
Zał. nr 22 do OPZ - Wzór raportu miesięcznego zaawansowania rzeczowego robót.xlsx xlsx 28.51 2022-12-01 14:27:23 Public message
26. Zał. nr 5 do OPZ_zamienny STWiORB br. drogowej – 4.2_DRO_zamienny 2.pdf.zip zip 8973.32 2022-12-02 07:48:45 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 06.12.2022r..pdf pdf 75.89 2022-12-06 10:24:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.12.2022r..pdf pdf 67.61 2022-12-06 10:24:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2022 r.pdf pdf 146.48 2022-12-21 13:12:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.02.2023r..pdf pdf 108.51 2023-02-24 13:37:42 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.04.2023r..pdf pdf 104.62 2023-04-12 09:34:05 Public message
Kwota na sfinansowanie zmówienia .pdf pdf 123.52 2022-12-21 11:00:00 Public message

Announcements

2023-04-12 09:34 Marta Szymańska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.04.2023r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-24 13:37 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.02.2023r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 13:12 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-21 11:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-12-06 10:24 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 06.12.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-02 07:48 Marta Szymańska Załącznik 26. do "Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 01.12.2022r. - drugie"

26. Zał. nr 5 do OPZ [...].zip

2022-12-01 14:27 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 01.12.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

23. Zał. nr 6 do OPZ [...].pdf

24. Zał. nr 6 do OPZ [...].pdf

25. Zał. nr 2 do OPZ [...].pdf

27. Zał. nr 2 do OPZ [...].pdf

Zał. nr 20 do OPZ - [...].docx

Zał. nr 22 do OPZ - [...].xlsx

2022-11-30 09:21 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 30.11.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-25 12:04 Marta Szymańska Informacja o wniesionym odwołaniu z dnia 24.11.2022 r.

Informacja o wniesio [...].pdf

odwołanie z dnia 24. [...].zip

2022-11-18 09:15 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 18.11.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do wyjaśn [...].zip

2022-11-14 09:17 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 14.11.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załączniki do zmiany [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-03 09:23 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.11.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

18. Dokumentacja w f [...].dwg

2022-11-02 09:22 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 02.11.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-27 15:30 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 27.10.2022r.

Zmiany treści SWZ -z [...].pdf

15.2 Zał. nr 2 do OP [...].zip

15.1 Zał. nr 2 do OP [...].zip

16. Zał. nr 5 do OPZ [...].zip

17. Zał. nr 6 do OPZ [...].zip

2022-10-11 09:40 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 11.10.2022r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

12. Zał. do odp. na [...].pdf

13. Zał. nr 6 do OPZ [...].pdf

14. Zał. nr 5 do OPZ [...].pdf

2022-10-11 09:22 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 11.10.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-27 09:06 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 27.09.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-09 09:16 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 09.09.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-09 09:10 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 09.09.2022r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

6. Zał. nr 6 do OPZ_ [...].pdf

7. Zał. nr 2 do OPZ_ [...].zip

8. Zał. nr 2 do OPZ_ [...].pdf

9. Zał. nr 2 do OPZ_ [...].pdf

10. Zał. nr 6 do OPZ [...].pdf

11. Zał. nr 6 do OPZ [...].pdf

2022-08-23 09:15 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 23.08.2022r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-10 12:52 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.08.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zał. nr 4_Tom 4.2_PW [...].pdf

Zał. nr 5_przekroje [...].pdf

2022-08-09 10:22 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 09.08.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-07-27 14:34 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 27.07.2022r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2022-07-22 09:07 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 22.07.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-12 12:07 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.07.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zał. nr 3_szczegół ś [...].pdf

2022-07-11 09:16 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 11.07.2022r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-24 10:50 Marta Szymańska Zmiana treści SWZ z dnia 24.06.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-20 11:03 Marta Szymańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 20.06.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Zał. nr 1_schemat ro [...].zip

Zał. nr 2_szczegół d [...].pdf

2022-06-13 11:21 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.06.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-13 09:31 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 13.06.2022r. oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-03 09:23 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 03.06.2022r. oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-27 13:04 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.05.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-27 10:05 Marta Szymańska Załączniki edytowalne - dot. Zmiany treści SWZ z dnia 27.05.2022r.

Zał. nr 1 do SWZ - W [...].docx

Zał. nr 2a - Oświadc [...].docx

Zał. nr 5 do SWZ - W [...].docx

2022-05-27 09:30 Marta Szymańska Zmiany treści SWZ z dnia 27.05.2022r. oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Zał. nr 1 do SWZ - W [...].pdf

Zał. nr 2a - Oświadc [...].pdf

Zał. nr 5 do SWZ - W [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-18 15:01 Marta Szymańska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.05.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 17635