Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
618344 GZGKiM.3331-48/22.ZM „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” GZGKIM 2022-06-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607115 GZGKiM.3331-39/22.WK Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno". GZGKIM 2022-05-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
575436 GZGKiM.3331-11/22.ZM ,,Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55” GZGKIM 2022-02-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
557571 Dostawa opału GZGKIM 2022-01-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
555968 GZGKiM.3331-86/21.WK Pobory i badania próbek wody i ścieków. GZGKIM 2021-12-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554690 Dostawa opału GZGKIM 2021-12-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
554064 ZAKUP PALIW CIEKŁYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM GZGKIM 2021-12-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
549300 Obsługa prawna GZGKIM 2021-12-15 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
544159 GZGKiM.3331-88/21.ZM „Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu” GZGKIM 2021-12-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
533642 GZGKiM.3331-81/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo" GZGKIM 2021-11-10 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
526754 GZGKiM.3331-74/21.ZM Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane GZGKIM 2021-11-02 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
517315 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-10-05 21:31:55 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500387 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-06 11:12:36 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453559 GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych. GZGKIM 2021-05-07 08:03:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
386680 GZGKiM.3331-86/20.DZ Modernizacja studni S-1 SUW Potulice GZGKIM 2020-10-21 15:59:54 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
375523 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-10 12:12:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
375042 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-08 07:41:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
366616 GZGKiM.3331-63/20.DZ Dostawa sprężarek GZGKIM 2020-07-27 18:11:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337657 Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane GZGKIM 2020-04-21 14:17:15 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
524148 GZGKiM.3331-73/21.DZ „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo" GZGKIM 2021-11-08 18:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
523285 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-10-26 22:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
517318 GZGKiM.3331-65/21.DZ „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-11-08 15:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
511753 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” GZGKIM 2021-09-27 17:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508027 GZGKiM.3331-56/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” GZGKIM 2021-09-22 18:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
508035 GZGKiM.3331-58/21.DZ „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-22 20:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507433 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-09-20 20:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
504220 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-13 13:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502714 GZGKiM.3331-53/21.DZ „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-11-08 15:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
498595 GZGKiM.3310-2/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-09-17 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to