Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
825654 GZGKiM.3331-97/23.IN Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska" GZGKIM 2023-10-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815921 GZGKiM.3310-5/23.KS Sukcesywna dostawa opału do budynków będących w administrowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu GZGKIM 2023-09-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
766055 GZGKiM.3310-4/23.ZM „Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie” Zadanie GZGKIM 2023-06-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
761655 2023/BZP00199097/01 Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach GZGKIM 2023-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764884 GZGKiM.3331-47/23.IN Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: "Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn" GZGKIM 2023-05-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
755626 GZGKiM.3331-35/23.IN Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamówieniem pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody" GZGKIM 2023-04-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
755667 GZGKiM.3331-36/23.IN Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamówieniem pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody" GZGKIM 2023-04-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
738502 2023/BZP00129099/01 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody. GZGKIM 2023-03-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
737494 2023/BZP00125234/01 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody GZGKIM 2023-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
711579 Wykonywanie prac geodezyjnych. GZGKIM 2023-01-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
703734 GZGKiM.3310-2/22.KS Sukcesywna dostawa opału do budynków będących w administrowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu GZGKIM 2022-12-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
697878 GZGKiM.3331-122/22.DZ Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8”. GZGKIM 2022-12-12 07:48:25 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655675 GZGKiM.3331-79/22.WK Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sienno” GZGKIM 2022-09-07 13:18:11 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
517315 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-10-05 21:31:55 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500387 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-06 11:12:36 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453559 GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych. GZGKIM 2021-05-07 08:03:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
386680 GZGKiM.3331-86/20.DZ Modernizacja studni S-1 SUW Potulice GZGKIM 2020-10-21 15:59:54 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
375523 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-10 12:12:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
375042 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-08 07:41:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
366616 GZGKiM.3331-63/20.DZ Dostawa sprężarek GZGKIM 2020-07-27 18:11:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337657 Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane GZGKIM 2020-04-21 14:17:15 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
524148 GZGKiM.3331-73/21.DZ „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo" GZGKIM 2021-11-08 18:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
523285 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-10-26 22:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
517318 GZGKiM.3331-65/21.DZ „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-11-08 15:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
511753 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” GZGKIM 2021-09-27 17:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508027 GZGKiM.3331-56/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” GZGKIM 2021-09-22 18:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
508035 GZGKiM.3331-58/21.DZ „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-22 20:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507433 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-09-20 20:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
504220 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-13 13:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502714 GZGKiM.3331-53/21.DZ „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-11-08 15:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
498595 GZGKiM.3310-2/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-09-17 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to