Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
523285 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-10-21 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
523610 GZGKiM.3331-72/21.ZM Remont budynków komunalnych wielorodzinnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-10-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517318 GZGKiM.3331-65/21.DZ „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-10-13 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
516212 GZGKiM.3331-67/21.WK Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon GZGKIM 2021-10-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
510539 GZGKiM.3331-59/21.WK Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon GZGKIM 2021-09-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502714 GZGKiM.3331-53/21.DZ „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
499519 GZGKiM.3331-49/21.DZ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo” GZGKIM 2021-08-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
476480 GZGKiM.3331-37/21.WK Pośrednictwo w obrocie odpadami o kodzie 190805 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe). GZGKIM 2021-07-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473921 GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych. GZGKIM 2021-06-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
457894 GZGKiM.3331-26/21.DZ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje, os. Runianka" GZGKIM 2021-05-25 14:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
455521 GZGKiM.3331-25/21.DZ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica" GZGKIM 2021-05-17 14:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
452426 GZGKiM.3331-22/21.ZM Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane. GZGKIM 2021-05-10 14:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
517315 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-10-05 21:31:55 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500387 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-06 11:12:36 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453559 GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych. GZGKIM 2021-05-07 08:03:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
386680 GZGKiM.3331-86/20.DZ Modernizacja studni S-1 SUW Potulice GZGKIM 2020-10-21 15:59:54 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
375523 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-10 12:12:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
375042 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-08 07:41:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
366616 GZGKiM.3331-63/20.DZ Dostawa sprężarek GZGKIM 2020-07-27 18:11:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337657 Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane GZGKIM 2020-04-21 14:17:15 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
511753 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” GZGKIM 2021-09-27 17:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508027 GZGKiM.3331-56/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” GZGKIM 2021-09-22 18:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
508035 GZGKiM.3331-58/21.DZ „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-22 20:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507433 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-09-20 20:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
504220 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-13 13:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
498595 GZGKiM.3310-2/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-09-17 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499608 GZGKiM.3331-50/21.DZ „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-01 18:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
493669 GZGKiM.3331-47/21.DZ Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej oraz sanitarnej nad zamówieniem pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego V=100 m3 w ramach inwestycji pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Łekno” GZGKIM 2021-08-16 09:41:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
490195 GZGKiM.3331-46/21.DZ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe” GZGKIM 2021-08-12 17:21:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
487902 GZGKiM.3310-1/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-08-17 20:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to