Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka”

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 22-09-2021 20:28:00
Placing offers : 27-09-2021 13:00:00
Offers opening : 27-09-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03.UMOWA nadzór inwestorski.doc doc 91 2021-09-22 20:28:00 Proceeding
04.Załacznik nr 2 do zaproszenia - druk oferty.doc doc 57.5 2021-09-22 20:28:00 Proceeding
02_ zapytanie ofertowe.pdf pdf 555.89 2021-09-22 20:28:00 Proceeding
04.Załacznik nr 2 do zaproszenia - druk oferty.doc doc 53.5 2021-09-22 20:28:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 272.23 2021-09-27 17:12:26 Public message
511753-protocol (1).pdf pdf 204.5 2021-09-27 17:38:06 Public message

Announcements

2021-09-27 17:38 Agnieszka Ciemachowska Informacja o wyborze oferty: Zamawiający - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” (ID 511753), wybrana została oferta złożona przez: Tadeusza Przybyła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Tadeusz Przybył Pracownia Usługowo - Projektowa, Reja 24, 62-100 Wągrowiec. W załączeniu protokół z postępowania. Zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach. Agnieszka Ciemachowska

511753-protocol (1). [...].pdf

2021-09-27 17:12 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu pn. "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego", w tym Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” (ID 511753)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-27 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 050,30 zł, w tym:
Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”- 2 000,30 w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”- 700,30 zł
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”- 1 300,00 zł

Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”-1 950,00 zł, w tym:
Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”- 450,00 zł,
Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” - 1 500,00 zł
Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” - 1 100,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ” Proszę dołączyć wypełniony i podpisany (czytelnie) druk oferty (scan .pdf). Oferta może być również podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do oferty dołączyć uprawnienia inspektora nadzoru. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

04.Załacznik nr 2 do [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 220