Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3310-2/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 20-08-2021 21:08:00
Placing offers : 08-09-2021 09:00:00
Offers opening : 08-09-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.31 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
4_SWZ.docx docx 141.15 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
4_SWZ.pdf pdf 855.32 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
5_ Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 93.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
6_zalacznik_nr_2_do_SWZ_oświadczenie Wykonawcy_wstępne.doc doc 52.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
7_zalacznik_nr_3_do_SWZ_oświadczenie _Wykonawcy o aktualności informacji (2).doc doc 50.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
8_zalacznik_nr_4_do_SWZ__wykaz robót.doc doc 35.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
9_zalacznik_nr_5_do_SWZ_kadra.doc doc 33 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
10_zalacznik_nr_6_do_SWZ_podwykonawcy.doc doc 33.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
11_zalacznik_nr_7_do_SWZ_zobowiazania_innego_podmiotu.doc doc 38.5 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
12_ Załącznik nr 8 do SWZ.doc doc 155 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
13_załącznik_nr_9_do_SWZ_stwior (2).docx docx 75.78 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
14_załącznik nr 10- przedmiary robót.zip zip 764.03 2021-08-20 21:08:00 Proceeding
3a_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 62.07 2021-09-02 20:10:38 Proceeding
informacja o zmianie ogłoszenia i swz.pdf pdf 382.83 2021-09-02 20:10:47 Proceeding
3a_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 62.07 2021-09-02 20:08:58 Public message
informacja o zmianie ogłoszenia i swz.pdf pdf 382.83 2021-09-02 20:08:58 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 345.25 2021-09-08 14:55:26 Public message
zawiadomienie o umieważnieniu postępowania.pdf pdf 512.08 2021-09-10 14:11:34 Public message

Announcements

2021-09-10 14:11 Agnieszka Ciemachowska Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp. zamawiający udostępnia niezwłocznie informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”, w tym:
Część I - Zadanie Nr 1 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na - budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”;
Część II - Zadanie Nr 2 - ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”;
Część III - Zadanie Nr 3 - ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec”;
Część IV- Zadanie Nr 4 - ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5, gm. Wągrowiec”;
Część V- Zadanie Nr 5 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec”
ogłoszonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00156245/01 dnia 20 sierpnia 2021 r.,

zawiadomienie o umie [...].pdf

2021-09-08 14:55 Agnieszka Ciemachowska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-08 09:00 Buyer message Na realizację zamówienia pn; "Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec" Zamawiający przeznaczył kwotę łączną 200 000,00 zł, w tym: - zadanie nr 1 – 34 040,00 - zadanie nr 2 – 12 660,00 - zadanie nr 3 – 25 160,00 - zadanie nr 4 – 56 240,00 - zdanie nr 5 – 71 900,00
2021-09-02 20:08 Agnieszka Ciemachowska Na podstawie art. 271 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00156245/01 z 20 sierpnia 2021 r. oraz o wprowadzeniu zmian do Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację zamówienia: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”, w tym:
Zadanie Nr 1 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”;
Zadanie Nr 2 - ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”;
Zadanie Nr 3 - ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec”;
Zadanie Nr 4 - ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5, gm. Wągrowiec”;
Zadanie Nr 5 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec”.

3a_ogłoszenie o zmia [...].pdf

informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 627