Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
631989 7011.1.6.2020.IN1 Opracowanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja Borku Łakińskiego” Urząd Gminy 2022-07-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623041 GZGKiM.3331-51/22.ZM „Remont mieszkania komunalnego w Pokrzywnicy 3/3" GZGKIM 2022-07-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
631248 IGP.7013.2.1.2022.IN1 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamówieniem pn.: ,,Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno" Urząd Gminy 2022-06-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625893 2022/BZP 00203690/01 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Urząd Gminy 2022-06-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626121 2022/BZP 00205188/01 z ,,Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec” Urząd Gminy 2022-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
623000 GZGKiM.3331-54/22.DZ Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu”, w tym: Część I – Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych; Część II – Termomodernizacja obiektu; Część III – Budowa windy. GZGKIM 2022-06-14 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
624553 IGP.7031.8.2022.DR Utwardzenie dróg na terenie Gminy Wągrowiec Urząd Gminy 2022-06-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
622105 2022/BZP 00192079/01 Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec Urząd Gminy 2022-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
621841 GZGKiM.3331-55/22.DZ Przebudowy rurociągów tłocznych pionowych wraz wymianą pomp głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kaliszanach w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaliszanach” GZGKIM 2022-06-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
618203 GZGKiM.3331-49/22.DZ Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno-Przysieczyn - etap I” GZGKIM 2022-06-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618344 GZGKiM.3331-48/22.ZM „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” GZGKIM 2022-06-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
548902 IGP.7021.7.1.2021.Ik „WYKONANIE PRZEGLĄDÓW WYŁACZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO” Urząd Gminy 2021-12-08 14:24:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
517315 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-10-05 21:31:55 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
500387 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-06 11:12:36 Zapytanie ofertowe Supply Go to
485113 IGP.6830.3.2021.PP Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. Urząd Gminy 2021-07-19 09:08:59 Zapytanie ofertowe Service Go to
453559 GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych. GZGKIM 2021-05-07 08:03:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
386680 GZGKiM.3331-86/20.DZ Modernizacja studni S-1 SUW Potulice GZGKIM 2020-10-21 15:59:54 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
375523 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-10 12:12:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
375042 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 GZGKIM 2020-09-08 07:41:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
366616 GZGKiM.3331-63/20.DZ Dostawa sprężarek GZGKIM 2020-07-27 18:11:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337657 Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane GZGKIM 2020-04-21 14:17:15 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
524148 GZGKiM.3331-73/21.DZ „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiatrowo" GZGKIM 2021-11-08 18:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
523285 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-10-26 22:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
517318 GZGKiM.3331-65/21.DZ „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" GZGKIM 2021-11-08 15:19:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
511753 GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” Część 3: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka” GZGKIM 2021-09-27 17:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508027 GZGKiM.3331-56/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje”, w tym: Część 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach, os. kpt. Bartscha” Część 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, w tym: Zadanie nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)”, Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje (dz.75/25)” GZGKIM 2021-09-22 18:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
508035 GZGKiM.3331-58/21.DZ „Opracowanie koncepcji rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-09-22 20:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507433 GZGKiM.3331-55/21.DZ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka" GZGKIM 2021-09-20 20:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
504220 Dostawa opału GZGKIM 2021-09-13 13:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502714 GZGKiM.3331-53/21.DZ „Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę wsi: Długa Wieś, Czekanowo, Sienno, Sieńsko, Przysieczyn, Wiatrowo i Przysieka” GZGKIM 2021-11-08 15:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
498595 GZGKiM.3310-2/21.ZM Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec GZGKIM 2021-09-17 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to