Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.3.6.2023 Zaprojektowanie i realizacja zadania pn. „Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego”

Karolina Uszyńska
Gmina Miejska Tczew
Deadlines:
Published : 14-03-2023 10:59:00
Placing offers : 15-05-2023 09:00:00
Offers opening : 15-05-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.54 2023-03-14 10:59:00 Proceeding
2. SWZ Basen.docx docx 473.35 2023-03-14 10:59:00 Proceeding
3. Załączniki do SWZ.zip zip 52018.25 2023-03-14 10:59:00 Proceeding
17. Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 404.29 2023-06-29 09:50:19 Public message
4. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 23.03.2023 r..docx docx 213.9 2023-03-28 09:36:12 Public message
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 86.18 2023-03-28 09:36:47 Public message
6. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 28.03.2023 r..docx docx 230.47 2023-03-28 14:16:14 Public message
8. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 03.04.2023 r..docx docx 210.21 2023-04-03 13:10:02 Public message
2. SWZ Basen - po zmianach warunków i kryterium oceny ofert.docx docx 470.94 2023-04-04 12:48:37 Public message
9. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 05.04.2023 r..docx docx 293.67 2023-04-05 14:18:20 Public message
9a. Termomodernizacja Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji - branża sanitarna - załącznik nr 1 do pisma nr BZP. 271.3.6.2023.8.zip zip 21362.49 2023-04-05 14:18:20 Public message
10.Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami -05.04.2023 r..docx docx 198.88 2023-04-05 14:20:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.04.2023 r..pdf pdf 65.87 2023-04-05 14:21:49 Public message
11. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 06.04.2023 r..docx docx 206.45 2023-04-06 14:27:02 Public message
12. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 07.04.2023 r..docx docx 206.64 2023-04-07 11:40:21 Public message
13. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 11.04.2023 r..docx docx 4118.64 2023-04-11 13:45:44 Public message
14. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 13.04.2023 r..docx docx 476.18 2023-04-13 13:22:13 Public message
14a. mapa dodatkowych odwiertów.pdf pdf 174.67 2023-04-13 13:25:39 Public message
15. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 19.04.2023 r..docx docx 202.49 2023-04-19 10:04:08 Public message
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.04.2023 r..pdf pdf 73.2 2023-04-19 10:05:22 Public message
16. Informacja z otwarcia ofert pdp.pdf pdf 261.72 2023-05-15 12:02:48 Public message

Announcements

2023-06-29 09:50 Barbara Petka W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

17. Informacja o uni [...].pdf

2023-05-15 12:02 Karolina Uszyńska W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

16. Informacja z otw [...].pdf

2023-05-15 09:00 Buyer message Na niniejsze zamówienie Zamawiający zabezpieczył kwotę w wysokości 45.000.000,00 zł brutto.
2023-04-19 10:05 Karolina Uszyńska 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.04.2023 r.

16. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-04-19 10:04 Karolina Uszyńska 16. Pytania do treści SWZ wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami

15. Pytania od Wykon [...].docx

2023-04-13 13:25 Karolina Uszyńska 15a. Załącznik do pisma nr BZP.271.2.6.2023.12

14a. mapa dodatkowyc [...].pdf

2023-04-13 13:22 Karolina Uszyńska 15. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

14. Pytania od Wykon [...].docx

2023-04-11 13:45 Karolina Uszyńska 14. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

13. Pytania od Wykon [...].docx

2023-04-07 11:40 Karolina Uszyńska 13. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 07.04.2023 r.

12. Pytania od Wykon [...].docx

2023-04-06 14:27 Karolina Uszyńska 12. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 06.04 2023 r.

11. Pytania od Wykon [...].docx

2023-04-05 14:21 Karolina Uszyńska 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-05 14:20 Karolina Uszyńska 10. Pytanie wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

10.Pytania od Wykona [...].docx

2023-04-05 14:18 Karolina Uszyńska 9. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

9. Pytania od Wykona [...].docx

9a. Termomodernizacj [...].zip

2023-04-04 12:48 Karolina Uszyńska SWZ po zmianie warunków i kryterium oceny ofert

2. SWZ Basen - po zm [...].docx

2023-04-03 13:10 Karolina Uszyńska Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami - 03.04.2023 r.

8. Pytania od Wykona [...].docx

2023-03-28 14:16 Karolina Uszyńska 6. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

6. Pytania od Wykona [...].docx

2023-03-28 09:36 Karolina Uszyńska 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2023-03-28 09:36 Karolina Uszyńska 4. Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

4. Pytania od Wykona [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5417