Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.4.2023 Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą

Deadlines:
Published : 03-02-2023 14:56:00
Placing offers : 28-04-2023 12:00:00
Offers opening : 28-04-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 84.58 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
2023-OJS025-072851-pl.pdf pdf 159.6 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 116.93 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
SWZ jeden Zamawiający 300123.docx docx 836.08 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_4_formularz_oferty.docx docx 46.23 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_5_zobow_do_oddania_zasobów.docx docx 37.65 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_6.2_karta_gwarancyjna.docx docx 40.41 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_6_wykaz_osób.docx docx 39.23 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_7_wykaz_robót.docx docx 36.77 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zal_8_projekt umowy.docx docx 479.91 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_1_zakres koncepcji (22.12.2022.).docx docx 16.94 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_2.1_materiały pomocnicze.7z 7z 18886.61 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_2_PFU cz B wer2 ( 03.01.2023.).docx docx 521.76 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_3_Sposób obliczania Kosztu Cyklu Życia SUW.docx docx 29.35 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_4.1_zestawienie kosztów budowy SUW ( 22.12.2022.).xlsx xlsx 13.38 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_8_oswiadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 22.21 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_9_oswiadczenie wykonawcy_wojenne.docx docx 26.21 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_10_oswiadczenie podmiotu _wojenne.docx docx 24.69 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_11_oswiadczenie o aktualności informacji.docx docx 21.92 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
zał_12_oswiadczenie_grupa kapitałowa.docx docx 21.75 2023-02-03 14:56:00 Proceeding
wybór_www.pdf pdf 514.04 2023-07-17 10:12:44 Public message
omyłka pisarska.pdf pdf 62.03 2023-07-17 11:17:32 Public message
odpowiedzi_17.02.23.pdf pdf 57.37 2023-02-17 14:06:38 Public message
odpowiedzi_na_pytania_17.02.23.docx docx 21.29 2023-02-22 11:07:45 Public message
2023-OJS041-119995-pl.pdf pdf 67.83 2023-02-27 10:33:42 Public message
SWZ jeden Zamawiający 300123.docx docx 837.72 2023-02-27 10:33:42 Public message
zmiana_1.pdf pdf 47.63 2023-02-27 10:33:42 Public message
zmiana nr 1.docx docx 21.15 2023-02-27 10:33:42 Public message
odpowiedź na pytanie.pdf pdf 70.72 2023-03-03 15:21:11 Public message
załączniki do PFU_odpowiedzxi na pytania.zip zip 133282.6 2023-03-03 15:21:11 Public message
2021 - ilość i parametry ścieków.xls xls 279 2023-03-06 10:45:45 Public message
badania wody SUW Wydrzany,2021.pdf pdf 573.45 2023-03-06 10:45:45 Public message
badania wody SUW Wydrzany'2022.pdf pdf 1032.39 2023-03-06 10:45:45 Public message
Ścieki2022(2).xls xls 36 2023-03-06 10:45:45 Public message
zmiana nr 2.docx docx 20.59 2023-03-06 10:45:45 Public message
zmiana_2.pdf pdf 35.58 2023-03-06 10:45:45 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 91.86 2023-03-06 12:37:48 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY-PUBLIKACJA.docx docx 17.22 2023-03-06 12:37:48 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 118.93 2023-03-09 15:32:44 Public message
odpowiedzi_na_pytania2_9.03.23.docx docx 17.45 2023-03-09 15:32:44 Public message
odpowiedź_na_pytanie.9.03.23.docx docx 16.57 2023-03-09 15:32:44 Public message
odpowiedź_na_pytanie.pdf pdf 45.22 2023-03-09 15:32:44 Public message
odpowiedzi_10.03.2023.pdf pdf 821.34 2023-03-13 07:31:04 Public message
odpowiedzi_10.03.2023.docx docx 30.94 2023-03-13 07:31:04 Public message
odpowiedzi_10.03.2023.pdf pdf 230.48 2023-03-10 14:41:53 Public message
odpowiedzi_10.03.23.docx docx 16.64 2023-03-10 14:41:53 Public message
inf_524.pdf pdf 60.41 2023-07-28 08:28:52 Public message
21.07.2023-Naftoremont-Naftobudowa-POA-sig-sig.pdf pdf 768.39 2023-07-28 08:28:52 Public message
27-07-2023-Odwołanie-Naftoremont-sig.pdf pdf 601.48 2023-07-28 08:28:52 Public message
Arkusz 1 - poprawiony-sig.pdf pdf 661.33 2023-07-28 08:28:52 Public message
Arkusz 2 - poprawiony-sig.pdf pdf 518.1 2023-07-28 08:28:52 Public message
odpis_aktualny_22460_1690461206504.pdf pdf 86.92 2023-07-28 08:28:52 Public message
odpis_aktualny_260412_1690461115383.pdf pdf 67.19 2023-07-28 08:28:52 Public message
odpis_aktualny_734252_1690461156733.pdf pdf 63.37 2023-07-28 08:28:52 Public message
Pełnomocnictwo dla lidera.pdf pdf 1420.76 2023-07-28 08:28:52 Public message
PKO_TRANS_DETAILS_20230725_144157.pdf pdf 130.31 2023-07-28 08:28:52 Public message
PKO_TRANS_DETAILS_20230725_144226.pdf pdf 130.31 2023-07-28 08:28:52 Public message
załącznik nr 8 do SWZ_tj.docx docx 502.73 2023-03-13 16:04:36 Public message
załącznik nr 8 do SWZ_tj.pdf pdf 643.71 2023-03-13 16:04:36 Public message
załącznik nr 8 do SWZ_wykaz zmian.pdf pdf 2122.13 2023-03-13 16:04:36 Public message
zmiana nr 3.docx docx 21.04 2023-03-13 16:04:36 Public message
zmiana nr 3.pdf pdf 38.46 2023-03-13 16:04:36 Public message
odpowiedź na pytanie Wykonawcy.docx docx 17.6 2023-03-14 14:11:41 Public message
odpowiedź_na_pytanie_wykonawcy.pdf pdf 122.43 2023-03-14 14:11:41 Public message
odpowiedź_na_pytanie.pdf pdf 48.23 2023-03-15 11:26:26 Public message
odpowiedź na pytanie_15.03.2023.docx docx 16.37 2023-03-15 11:26:26 Public message
odpowiedzi 17 marca 2023.pdf pdf 849.09 2023-03-17 17:01:15 Public message
odpowiedzi na pytania bez zmian ogłoszenia.docx docx 39.14 2023-03-17 17:01:15 Public message
zal_8.1_karta_gwarancyjna.docx docx 40.11 2023-03-17 17:01:15 Public message
zal_13_oswiadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 22.36 2023-03-17 17:01:15 Public message
zal_14_oświadczenie_wyk_wspólnie.docx docx 22.11 2023-03-17 17:01:15 Public message
zał. do pyt. nr 10 z dnia 06.03.2023 Dystrybucja Oszczyszczalnia ścieków.pdf pdf 1499.84 2023-03-17 17:01:15 Public message
zał. do pyt. nr 10 z dnia 06.03.2023 Dystrybucja UW6 Wydrzany.pdf pdf 1195.32 2023-03-17 17:01:15 Public message
zał. do pyt. nr 10 z dnia 06.03.2023 Energia Oczyszczalnia i UW6.pdf pdf 1953.92 2023-03-17 17:01:15 Public message
zmiana 5.pdf pdf 70.64 2023-03-17 17:01:15 Public message
zmiana5 do odpowiedzi.docx docx 21.44 2023-03-17 17:01:15 Public message
odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 20.03.2023r..docx docx 18.95 2023-03-21 13:24:39 Public message
odpowiedź_na_pytanie.pdf pdf 126.38 2023-03-21 13:24:39 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 186.59 2023-03-22 13:59:14 Public message
odpowiedzi_na_pytania2.pdf pdf 960.28 2023-03-22 13:59:14 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 22.03.2023r.2.docx docx 23.73 2023-03-22 13:59:14 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 22.03.2023r_.docx docx 2410.46 2023-03-22 13:59:14 Public message
odpowiedź_na_pytanie4.pdf pdf 69.85 2023-03-22 14:28:00 Public message
odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 15.03.2023.II.docx docx 19.17 2023-03-22 14:28:00 Public message
odpowiedź_na_pytanie3.pdf pdf 50.26 2023-03-22 14:28:00 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 22.03.2023r.3.docx docx 20.09 2023-03-22 14:28:00 Public message
2023-OJS060-179629-pl-1.pdf pdf 127.87 2023-03-24 14:03:46 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców-zmiana ogłoszenia.docx docx 26.85 2023-03-24 14:03:46 Public message
odpowiedzi_240323_zmiana6.pdf pdf 218.85 2023-03-24 14:03:46 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 368.94 2023-03-27 14:23:27 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 26.29 2023-03-27 14:23:27 Public message
PB zbiornik Wydrzany-I - zał. do odpowiedzi nr 10.pdf pdf 16412.47 2023-03-27 14:23:27 Public message
zał_2_PFU cz B wer2 ( 03.01.2023.).pdf pdf 1024.88 2023-03-28 15:14:14 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 43.94 2023-03-29 10:25:20 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 16.64 2023-03-29 10:25:20 Public message
Zał. 4.1. do SWZ - zestawienie kosztów budowy SUW ( 28.03.2023.).xlsx xlsx 13.28 2023-03-29 10:25:20 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 41.94 2023-03-29 10:58:47 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 18.67 2023-03-29 10:58:47 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 28.48 2023-03-29 11:33:20 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 334.24 2023-03-29 11:33:20 Public message
Zał. 19.4 SUW- Wydrzani I i II - informacja z ewidencji gruntów.docx docx 20.2 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 19.1. - teren oczyszczalni- własność ZWiK.pdf pdf 1117.96 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 19.2. - informacja z ewidencji gruntów.docx docx 17.31 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 19.3.-Teren_suw_Wydrzany_I_i_Wydrzany_II_wraz_z_drog_dojazdow..pdf pdf 293.19 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 20.1 - stan uzbrojenia podziemnego pomiędzy A i B.pdf pdf 12029.15 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 21. - teren oczyszczalni- własność ZWiK.pdf pdf 1117.96 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 22.1- opis techniczny.pdf pdf 723.35 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 22.2 - PZT po stronie Uznam.pdf pdf 4286.92 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 22.3 - profile podłużne projektowanej do przebudowy kanalizacji sanitarnej.pdf pdf 603.19 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 23 - plan sytuacyjny z przepustami w skrzyżowaniu z ul. Karsiborską.pdf pdf 1648.49 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 25.1 -MPZP- Uchwała XXII.180.2004.pdf pdf 5268.95 2023-03-29 11:33:20 Public message
Załącznik 25.2.-MPZP- Uchwała XLIV.361.2013.pdf pdf 558.51 2023-03-29 11:33:20 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 23.9 2023-03-29 11:45:17 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 152.99 2023-03-29 11:45:17 Public message
Załącznik nr 1- parametry ścieków- 2021.xls xls 251.5 2023-03-29 11:45:17 Public message
Załącznik nr 2 - parametry ścieków 2022.xls xls 261.5 2023-03-29 11:45:18 Public message
Załącznik nr 3 operat wodnoprawny oczyszczalnia.pdf pdf 2549.63 2023-03-29 11:45:18 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 135.94 2023-03-31 08:04:05 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 21.55 2023-03-31 08:04:05 Public message
2023-OJS066-197403-pl.pdf pdf 86.3 2023-04-03 11:07:37 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 28.03.2023r.2.docx docx 21.66 2023-04-03 11:07:37 Public message
zmiana terminu_odp19.pdf pdf 169.54 2023-04-03 11:07:37 Public message
odpowiedź_na_pytanie.pdf pdf 116.71 2023-04-04 14:56:43 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 21.98 2023-04-04 14:56:43 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 72.81 2023-04-12 08:16:23 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 17.35 2023-04-12 08:16:23 Public message
odpowiedź_na_pytanie.pdf pdf 166.86 2023-04-17 07:41:09 Public message
odpowiedź na pytanie.docx docx 21.53 2023-04-17 07:41:09 Public message
załącznik nr 1 - REPER 304.jpg jpg 661.99 2023-04-17 07:41:09 Public message
załącznik nr 2 - Mapa z lokalizacją studni S1B i S20.jpg jpg 288.32 2023-04-17 07:41:09 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 61.95 2023-04-13 14:19:59 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 13.04.2023.docx docx 19.55 2023-04-13 14:19:59 Public message
załącznik do pytania nr 1.pdf pdf 269.04 2023-04-13 14:19:59 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 64.61 2023-04-18 15:09:22 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 18.04.2023.docx docx 19.11 2023-04-18 15:09:22 Public message
ENOTICES_n0037nlo (external)-2023-065258-NF14-PL.pdf pdf 114.61 2023-04-24 09:44:01 Public message
zmiana 5.pdf pdf 272.81 2023-04-24 09:44:01 Public message
zmiana nr 5.docx docx 25.95 2023-04-24 09:44:01 Public message
pismo_zmiana.pdf pdf 46.55 2023-04-24 14:04:22 Public message
korekta nr załącznika w treści zał. nr 1 do SWZ-24.04.2023.docx docx 15.92 2023-04-24 14:04:22 Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 54.13 2023-04-28 15:16:09 Public message
unieważnienie.pdf pdf 64.96 2023-10-02 14:31:03 Public message
info_www.pdf pdf 518.51 2024-02-22 14:37:15 Public message
sprostowanie - informacja o wyborze.pdf pdf 74.74 2024-02-26 13:14:16 Public message
czynność wyboru_unieważn.pdf pdf 49.97 2024-02-27 13:51:11 Public message
wybór_www_280224.pdf pdf 572.44 2024-02-28 14:24:06 Public message

Announcements

2024-02-28 14:24 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór_www_280224.pdf

2024-02-27 13:51 Ewa Bimkiewicz Przekazuję informację o unieważnieniu czynności wyboru.

czynność wyboru_unie [...].pdf

2024-02-26 13:14 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję sprostowanie (poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej) informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

sprostowanie - infor [...].pdf

2024-02-22 14:37 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

info_www.pdf

2023-10-02 14:31 Ewa Bimkiewicz Przekazuję informację o unieważnieniu czynności wyboru

unieważnienie.pdf

2023-07-28 08:28 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje pismo wraz z załącznikami.

inf_524.pdf

21.07.2023-Naftoremo [...].pdf

27-07-2023-Odwołanie [...].pdf

Arkusz 1 - poprawion [...].pdf

Arkusz 2 - poprawion [...].pdf

odpis_aktualny_22460 [...].pdf

odpis_aktualny_26041 [...].pdf

odpis_aktualny_73425 [...].pdf

Pełnomocnictwo dla l [...].pdf

PKO_TRANS_DETAILS_20 [...].pdf

PKO_TRANS_DETAILS_20 [...].pdf

2023-07-17 11:17 Ewa Bimkiewicz Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską.
Na str.5 Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w tabeli "Zużycie energii EN w okresie 5 lat" wpisano parametr C=1,995, w powinno być C=1,1995.

omyłka pisarska.pdf

2023-07-17 10:12 Ewa Bimkiewicz W załączniku przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór_www.pdf

2023-04-28 15:16 Ewa Bimkiewicz Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia.pdf

2023-04-28 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 73 800 000 zł brutto
2023-04-24 14:04 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje informację o korekcie oczywistej omyłki pisarskiej.

pismo_zmiana.pdf

korekta nr załącznik [...].docx

2023-04-24 09:44 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję ogłoszenie o zmianie.

ENOTICES_n0037nlo (e [...].pdf

zmiana 5.pdf

zmiana nr 5.docx

2023-04-18 15:09 Monika Kaczmarek Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-17 07:41 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania.

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

odpowiedź na pytanie [...].docx

załącznik nr 1 - REP [...].jpg

załącznik nr 2 - Map [...].jpg

2023-04-13 14:19 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

załącznik do pytania [...].pdf

2023-04-12 08:16 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie.odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-04 14:56 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania.

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-03 11:07 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje informację o zmianie ogłoszenia.

2023-OJS066-197403-p [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

zmiana terminu_odp19 [...].pdf

2023-03-31 08:04 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-03-29 11:45 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

odpowiedzi na pytani [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1- para [...].xls

Załącznik nr 2 - par [...].xls

Załącznik nr 3 opera [...].pdf

2023-03-29 11:33 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z załącznikami.

odpowiedzi na pytani [...].docx

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Zał. 19.4 SUW- Wydr [...].docx

Załącznik 19.1. - te [...].pdf

Załącznik 19.2. - in [...].docx

Załącznik 19.3.-Tere [...].pdf

Załącznik 20.1 - sta [...].pdf

Załącznik 21. - tere [...].pdf

Załącznik 22.1- opis [...].pdf

Załącznik 22.2 - PZT [...].pdf

Załącznik 22.3 - pro [...].pdf

Załącznik 23 - plan [...].pdf

Załącznik 25.1 -MPZP [...].pdf

Załącznik 25.2.-MPZP [...].pdf

2023-03-29 10:58 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie wykonawcy.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-03-29 10:25 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem pn. "Zał. 4.1. do SWZ - zestawienie kosztów budowy SUW ( 28.03.2023.)"

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

Zał. 4.1. do SWZ - z [...].xlsx

2023-03-29 09:34 Ewa Bimkiewicz Zamawiający informuje, że opublikowane 28 marca 2023 r. PFU w formacie pdf jest dokumentem o treści tożsamej z tą, która została opublikowana 3 lutego 2023 r.
Publikacja formatu pdf jest jedynie uczynieniem zadość przepisom dotyczącym zakresu i formy programów funkcjonalno - użytkowych.
Wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania pozostają aktualne i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników.
2023-03-28 15:14 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje PFU we właściwym formacie.

zał_2_PFU cz B wer2 [...].pdf

2023-03-27 14:23 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców i dodaje załącznik pn.: "PB zbiornik Wydrzany-I - zał. do odpowiedzi nr 10".

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

PB zbiornik Wydrzany [...].pdf

2023-03-24 14:03 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców prowadzące do zmiany ogłoszenia oraz ogłoszenie o sprostowaniu.

2023-OJS060-179629-p [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

odpowiedzi_240323_zm [...].pdf

2023-03-22 14:28 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

odpowiedź na pytanie [...].docx

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-03-22 13:59 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-03-21 13:24 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedź na pytanie [...].docx

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

2023-03-17 17:01 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców oraz związaną z tym zmianę SWZ.

odpowiedzi 17 marca [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

zal_8.1_karta_gwaran [...].docx

zal_13_oswiadczenie [...].docx

zal_14_oświadczenie_ [...].docx

zał. do pyt. nr 10 [...].pdf

zał. do pyt. nr 10 z [...].pdf

zał. do pyt. nr 10 z [...].pdf

zmiana 5.pdf

zmiana5 do odpowiedz [...].docx

2023-03-15 11:26 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie wykonawcy.
odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

odpowiedź na pytanie [...].docx

2023-03-14 14:11 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie wykonawcy.

odpowiedź na pytanie [...].docx

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

2023-03-13 16:04 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje tekst jednolity załącznika nr 8 do SWZ Projekt umowy.

załącznik nr 8 do SW [...].docx

załącznik nr 8 do SW [...].pdf

załącznik nr 8 do SW [...].pdf

zmiana nr 3.docx

zmiana nr 3.pdf

2023-03-13 07:31 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_10.03.202 [...].pdf

odpowiedzi_10.03.202 [...].docx

2023-03-10 14:41 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_10.03.202 [...].pdf

odpowiedzi_10.03.23. [...].docx

2023-03-09 15:32 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

odpowiedź_na_pytanie [...].docx

odpowiedź_na_pytanie [...].pdf

2023-03-06 12:37 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].docx

2023-03-06 10:45 Ewa Bimkiewicz Zamawiający publikuje zmianę SWZ, która stanowi uzupełnienie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy opublikowanej z 3 marca 2023 r.

2021 - ilość i param [...].xls

badania wody SUW Wyd [...].pdf

badania wody SUW Wyd [...].pdf

Ścieki2022(2).xls

zmiana nr 2.docx

zmiana_2.pdf

2023-03-03 15:21 Ewa Bimkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytanie

odpowiedź na pytanie [...].pdf

załączniki do PFU_od [...].zip

2023-02-27 10:33 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

2023-OJS041-119995-p [...].pdf

SWZ jeden Zamawiając [...].docx

zmiana_1.pdf

zmiana nr 1.docx

2023-02-22 11:07 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje wersję edytowalną odpowiedzi na pytania, które zostały opublikowane dnia 17.02.2023 roku.

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

2023-02-17 14:28 Ewa Bimkiewicz Zamawiający, na prośbę Wykonawcy następującej treści - "Zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 22.02 o godz. 10.00." - informuje, że umożliwi wizję we wskazanym terminie.
Miejsce rozpoczęcia wizji to siedziba ZWiK w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.
Osobą do kontaktu jest Dyrektor Techniczny Pan Radosław Wrzeszcz, tel : 601 754 035.
2023-02-17 14:06 Monika Kaczmarek Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawcy.

odpowiedzi_17.02.23. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8612