Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/3/2022 Dostawa zaopatrzenia medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 42 pakiety.

Deadlines:
Published : 09-11-2022 09:49:00
Placing offers : 24-11-2022 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Wykonawca może złożyć ofertę częściową, tzn. na pojedyncze pakiety, kilka pakietów lub na wszystkie pakiety. Każdy pakiet jest niepodzielny, stanowi całość.


Umowa zostanie zawarta na czas określony - 12 miesięcy, od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Wzór umowy w załączniku.


Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


Postępowanie będzie ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej 1 oferta. 


Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261 451 325

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.doc doc 92 2022-11-09 09:49:00 Proceeding
Pakiet Nr 1.docx docx 13.06 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 2.docx docx 12.53 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 3.docx docx 18.39 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 4.docx docx 13.67 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 5.docx docx 14 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 6.docx docx 12.68 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 7.docx docx 13.12 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 8.docx docx 12.61 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 9.docx docx 13.75 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 10.docx docx 13.08 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 11.docx docx 13.03 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 12.docx docx 17.38 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 13.docx docx 17.6 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 14.docx docx 16.96 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 15.docx docx 12.54 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 16.docx docx 12.83 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 17.docx docx 12.58 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 18.docx docx 12.62 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 19.docx docx 12.62 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 20.docx docx 12.58 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 21.docx docx 12.48 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 22.docx docx 12.48 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 23.docx docx 12.49 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 24.docx docx 12.49 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 25.docx docx 12.56 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 26.docx docx 12.5 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 27.docx docx 12.64 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 28.docx docx 12.55 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 29.docx docx 12.79 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 30.docx docx 13.7 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 31.docx docx 12.54 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 32.docx docx 12.6 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 33.docx docx 12.5 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 34.docx docx 12.77 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 35.docx docx 12.96 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 36.docx docx 12.85 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 37.docx docx 12.69 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 38.docx docx 12.51 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 39.docx docx 12.52 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 40.docx docx 12.67 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 41.docx docx 12.56 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
Pakiet nr 42.docx docx 12.61 2022-11-09 09:49:00 Subject of the order
odpowiedz na pytania.pdf podpis.pdf pdf 449.26 2022-11-14 11:03:03 Public message
odpowiedz na pytania345.pdf podpis.pdf pdf 441.28 2022-11-15 08:07:55 Public message
odpowiedz na pytania3docx.pdf podpis.pdf pdf 445.99 2022-11-15 12:39:03 Public message
odpowiedz na pytania6podpisane.pdf pdf 449.48 2022-11-18 12:36:29 Public message
odpowiedz na pytania7.pdf podpis.pdf pdf 444.75 2022-11-23 10:10:46 Public message
20221216 wynik postępowania - 44 pakiety.pdfpodpis.pdf pdf 691.69 2022-12-16 10:41:21 Public message

Announcements

2022-12-16 10:41 Paulina Sierota Wynik postępowania

20221216 wynik postę [...].pdf

2022-11-23 10:10 Paulina Sierota W załączeniu przesyłam pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią

odpowiedz na pytania [...].pdf

2022-11-18 12:36 Paulina Sierota W załączeniu przesyłam pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami

odpowiedz na pytania [...].pdf

2022-11-15 12:39 Paulina Sierota W załączeniu przesyłam pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią

odpowiedz na pytania [...].pdf

2022-11-15 08:07 Paulina Sierota W załączeniu przesyłam pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami

odpowiedz na pytania [...].pdf

2022-11-14 11:03 Paulina Sierota W załączeniu przesyłam pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami

odpowiedz na pytania [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet Nr 1 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet Nr 1.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
2 Pakiet Nr 2 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 2.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
3 Pakiet Nr 3 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 3.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
4 Pakiet Nr 4 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 4.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
5 Pakiet Nr 5 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 5.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
6 Pakiet Nr 6 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 6.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
7 Pakiet Nr 7 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 7.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
8 Pakiet Nr 8 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 8.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
9 Pakiet Nr 9 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 9.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
10 Pakiet Nr 10 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 10.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
11 Pakiet Nr 11 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 11.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
12 Pakiet Nr 12 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 12.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
13 Pakiet Nr 13 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 13.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
14 Pakiet Nr 14 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 14.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
15 Pakiet Nr 15 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 15.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
16 Pakiet Nr 16 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 16.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
17 Pakiet Nr 17 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 17.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
18 Pakiet Nr 18 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 18.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
19 Pakiet Nr 19 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 19.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
20 Pakiet Nr 20 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 20.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
21 Pakiet Nr 21 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 21.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
22 Pakiet Nr 22 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 22.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
23 Pakiet Nr 23 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 23.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
24 Pakiet Nr 24 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 24.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
25 Pakiet Nr 25 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 25.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
26 Pakiet Nr 26 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 26.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
27 Pakiet Nr 27 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 27.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
28 Pakiet Nr 28 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 28.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
29 Pakiet Nr 29 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 29.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
30 Pakiet Nr 30 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 30.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
31 Pakiet Nr 31 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 31.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
32 Pakiet Nr 32 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 32.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
33 Pakiet Nr 33 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 33.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
34 Pakiet Nr 34 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 34.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
35 Pakiet Nr 35 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 35.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
36 Pakiet Nr 36 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 36.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
37 Pakiet Nr 37 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 37.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
38 Pakiet Nr 38 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 38.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
39 Pakiet Nr 39 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 39.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
40 Pakiet Nr 40 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 40.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
41 Pakiet Nr 41 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 41.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
42 Pakiet Nr 42 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 42.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, są po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 1011