Proceeding: 2019/S 006-008950 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Barbara Grabowska
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o.
Deadlines:
Posted : 09-01-2019 09:59:10
Placing offers: 11-02-2019 10:00:00
Opening offers : 11-02-2019 11:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-04 10:13 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:13 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:13 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019
2019-04-04 10:12 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156957 04/04/2019

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-03-05 09:11 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 05.03.2019
2019-03-05 09:11 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 05.03.2019

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-02-12 13:26 Barbara Grabowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.02.2019 R.
2019-02-12 13:25 Barbara Grabowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.02.2019 R.
2019-02-12 13:25 Barbara Grabowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.02.2019 R.
2019-02-12 13:25 Barbara Grabowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.02.2019 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-12 10:33 Barbara Grabowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11.02.2019

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2019-02-01 08:56 Barbara Grabowska ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY ZZP/01/2019 Z DNIA 31.01.2019 R.
2019-02-01 08:56 Barbara Grabowska ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY ZZP/01/2019 Z DNIA 31.01.2019 R.
2019-02-01 08:56 Barbara Grabowska ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY ZZP/01/2019 Z DNIA 31.01.2019 R.

SIWZ_po modyfikacji. [...].doc

Załącznik 2A do paki [...].xlsx

Załącznik 2A pakiet [...].xlsx

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Załącznik 2A do paki [...].xlsx

Załącznik 2A do paki [...].xls

Załącznik 2A pakiet [...].docx

Załącznik 2A pakiet [...].docx

Załącznik nr 2 do um [...].docx

Załącznik 2A pakiet [...].xlsx

2019-01-22 14:33 Barbara Grabowska SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 2019/ S 015-031166 Z DNIA 22/01/2019

SPROSTOWANIE OGŁOSZE [...].pdf

2019-01-21 07:52 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
2019-01-21 07:52 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
2019-01-21 07:52 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZE [...].pdf

2019-01-18 14:15 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 18.01.2019
2019-01-18 14:15 Barbara Grabowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 18.01.2019

zawiadomienie o prze [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 319

Send a message