Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817771 ZPGP.271.21.2023 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów” Anna Maciaszek 2023-10-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
817795 BII.7011.4.2023 „Budowa drogi wewnętrznej z chodnikiem i odwodnieniem wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek w miejscowości Kuny”. Anna Maciaszek 2023-09-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
809913 ZPGP.271.19.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część VI – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. (I postepowanie) Anna Maciaszek 2023-09-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
749957 ZPGP.271.8.2023 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-04-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
852328 CUW.ZP.225.2.2023 ,, Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie i Przedszkola Gminnego we Władysławowie od 3 stycznia 2024 do 20 grudnia 2024r wraz z odwozem” Anna Maciaszek 2023-11-30 12:49:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
826957 ZPGP.271.23.2023 „Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna” Anna Maciaszek 2023-10-25 12:15:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817566 ZPGP.271.20.2023 ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławów w 2023 r.” Anna Maciaszek 2023-10-03 13:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
781250 ZPGP.271.13.2023 "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia" Anna Maciaszek 2023-07-12 13:47:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
778917 ZPGP.271.12.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Anna Maciaszek 2023-06-20 14:31:07 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746949 ZPGP.271.5.2023 „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-04-18 10:38:49 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746971 ZPGP.271.6.2023 „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-04-18 10:43:51 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
747627 ZPGP.271.7.2023 „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-04-03 12:05:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
738338 ZPGP.271.4.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Anna Maciaszek 2023-04-18 11:18:38 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817680 ZPGP.271.22.2023 „Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna” Anna Maciaszek 2023-09-29 12:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804608 ZPGP.271.18.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. (III postepowanie) Anna Maciaszek 2023-09-27 13:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
796135 ZPGP.271.17.2023 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia” Anna Maciaszek 2023-10-05 14:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
792981 ZPGP.271.16.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Anna Maciaszek 2023-08-10 11:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
781346 ZPGP.271.15.2023 „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka” Anna Maciaszek 2023-09-06 09:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759765 ZPGP.271.10.2023 „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-07-03 14:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764856 BII.7011.24.2022 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania inwestycji drogowej pn„Budowa drogi gminnej w miejscowości Tarnowski Młyn” Anna Maciaszek 2023-06-30 13:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
759617 ZPGP.271.11.2023 „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie” Anna Maciaszek 2023-07-03 13:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759828 ZPGP.271.9.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Anna Maciaszek 2023-06-30 13:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
732035 ZPGP.271.2.2023 „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – ETAP II” Anna Maciaszek 2023-05-22 13:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to