Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.7.2023 „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 29-03-2023 14:18:00
Placing offers : 06-04-2023 10:00:00
Offers opening : 06-04-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 29.03.pdf pdf 130 2023-03-29 14:18:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE o wykluczeniu do każdej umowy 14.10.docx docx 14.13 2023-03-29 14:18:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Projekt Umowy 29.03..pdf pdf 602.06 2023-03-29 14:18:00 Proceeding
Zał. nr 5 do OPZ Wyszyna.doc doc 163 2023-03-29 14:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ edytowalne 29.03.docx docx 50.74 2023-03-29 14:18:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ ID 747627 - Karta postępowania.pdf pdf 44.47 2023-03-29 14:19:52 Proceeding
SWZ OSP 29.03.2023.pdf pdf 1121.93 2023-03-31 08:25:56 Proceeding
Uniewaznienie 03.04.pdf pdf 29.52 2023-04-03 12:03:44 Proceeding
Uniewaznienie 03.04.pdf pdf 29.52 2023-04-03 12:05:32 Public message

Announcements

2023-04-03 12:05 Anna Maciaszek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów informuje, że postępowanie dotyczące zadania pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie” - zostało unieważnione.

Uniewaznienie 03.04. [...].pdf

2023-04-03 12:04 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów informuje, że postępowanie dotyczące zadania pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie” - zostało unieważnione.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 308