Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.11.2023 „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 26-04-2023 13:02:00
Placing offers : 17-05-2023 09:00:00
Offers opening : 17-05-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Szczegóły konstrukcyjne - Projekt Techniczny.pdf pdf 433.58 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
2 Przekroje podłużne Projekt. Architekt. - budowlany.pdf pdf 512.73 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
2 Szczegóły odwodnienia studnia - Projekt Techniczny.pdf pdf 774.26 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
3 Przekrój normalny Projekt. Architekt. - budowlany.pdf pdf 608.53 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
3 Szczegóły odwodnienia wpusty - Projekt Techniczny.pdf pdf 603.17 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
opis Projekt Techniczny.pdf pdf 634 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
opis PZT i PAB.pdf pdf 673.62 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.pdf pdf 279.91 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Specyfikacje.pdf pdf 1433.91 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Załącznik do pozwolenia.pdf pdf 2250.46 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Przedmiar parking Wyszyna.pdf pdf 389.1 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ Kosztorys ofertowy parking Wyszyna.pdf pdf 108.29 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
1 Plan orientacyjny Projekt. Architekt. - budowlany.pdf pdf 1932.08 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
1 Plan zagospodarowania terenu.pdf pdf 4342.45 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
SWZ 26.04 parking Wyszyna.pdf pdf 1165.41 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Projekt Umowy Parking.pdf pdf 623.17 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE o wykluczeniu do każdej umowy 14.10.docx docx 14.13 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Załączniki do SWZ edytowalne parking.docx docx 54.53 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu parking 26.04.pdf pdf 125.59 2023-04-26 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 11 ID postępowania ID 759617 - Karta postępowania.pdf pdf 46.41 2023-04-26 13:05:58 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postepowania Parking Wyszyna 03.07.pdf pdf 65.14 2023-07-03 13:36:57 Public message
Informacja z otwarcia 17.05.pdf pdf 25.71 2023-05-17 13:52:55 Public message
Najkorzystniejsza parking 01.06.pdf pdf 41.25 2023-06-01 13:54:24 Public message

Announcements

2023-07-03 13:36 Anna Maciaszek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-01 13:54 Anna Maciaszek Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) Zamawiający informuję, iż w dniu 01.06.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza pa [...].pdf

2023-05-17 13:52 Anna Maciaszek Zamawiający, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-17 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 127 995,65 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 812