Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.15.2023 „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 16-06-2023 12:33:00
Placing offers : 03-07-2023 09:00:00
Offers opening : 03-07-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 10 ID 781346 - Karta postępowania.pdf pdf 48.72 2023-06-16 12:37:08 Proceeding
SWZ Felicjanów 16.06.pdf pdf 1119.51 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ projekt umowy Felicjanów.pdf pdf 639.77 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Felicjanów.docx docx 54.98 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Felicjanów 16.06.pdf pdf 139.05 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Rys. nr 01_1 - przekrój.pdf pdf 238.72 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Rys. nr 01_2 - przekrój.pdf pdf 242.09 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Rys. nr 01_3 - przekrój.pdf pdf 222.75 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Rys. nr 04_1 - przekrój normalny.pdf pdf 536.06 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Rys. nr 04_2 - przekrój normalny.pdf pdf 521.53 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Mapa projek organizacji.pdf pdf 4401.92 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. elektr. 1.pdf pdf 635.03 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. elektr. 2.pdf pdf 568.89 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 1.pdf pdf 629.46 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 2.pdf pdf 168.99 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 3.pdf pdf 146.75 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 4.pdf pdf 151.61 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 5.pdf pdf 156.84 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 6.pdf pdf 222.79 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 7.pdf pdf 241.97 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 8.pdf pdf 342.52 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 9.pdf pdf 150.98 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 10.pdf pdf 133.29 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 11.pdf pdf 199.46 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 12.pdf pdf 147.18 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 13.pdf pdf 129.68 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 14.pdf pdf 248.33 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
SST b. drogowa 15.pdf pdf 239.63 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Przedmiar robót b. elektryczna.pdf pdf 40.64 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Przedmiar robót b. drogowa.pdf pdf 224.28 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt zagosp. terenu - mapa 1.pdf pdf 269.34 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt zagosp. terenu - mapa 2.pdf pdf 255.26 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt zagosp. terenu - mapa 3.pdf pdf 215.49 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt zagosp. terenu - mapa 4.pdf pdf 210.08 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt zagosp. terenu - opis.pdf pdf 1418.53 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
projekt archit. - bud. mapy, B. elektroenergetyczna - opis.pdf pdf 603.11 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
projekt archit. - bud. mapy, B. elektroenergetyczna 1.pdf pdf 268.85 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
projekt archit. - bud. mapy, B. elektroenergetyczna 2.pdf pdf 126.1 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt architekt. - budowlany b. drogowa.pdf pdf 545.87 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 1 - b. drog..pdf pdf 1967.47 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 2 - b. drog..pdf pdf 238.72 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 3 - b. drog..pdf pdf 242.09 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 4 - b. drog..pdf pdf 222.75 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 5 - b. drog..pdf pdf 132.69 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 6 - b. drog..pdf pdf 536.06 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt. arch. - bud. mapa 7 - b. drog..pdf pdf 521.53 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Projekt organizacji.pdf pdf 557.92 2023-06-16 13:19:41 Proceeding
Plan. zagos. terenu mapa 1.pdf pdf 166.5 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ Kosztorys ofertowy b. elektrczna.pdf pdf 40.13 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ kosztorys ofertowy b. drogowa.pdf pdf 92.91 2023-06-16 12:33:00 Proceeding
Kwota w budżecie Felicjanow chodnik 03.07.pdf pdf 31.59 2023-07-03 09:41:45 Public message
Informacja z otwarcia Felicjanow 03.07.pdf pdf 29.16 2023-07-03 11:28:48 Public message
Najkorzystniejsza felicjanów 14.07.pdf pdf 49.75 2023-07-14 13:08:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku umowy Felicjanów.pdf pdf 66.13 2023-09-06 09:21:26 Public message

Announcements

2023-09-06 09:21 Anna Maciaszek Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-14 13:08 Anna Maciaszek Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.15.2023 pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) Zamawiający informuję, iż w dniu 14.07.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy:
Zakład Robót Inżynieryjnych
Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12
62-510 Konin

Najkorzystniejsza fe [...].pdf

2023-07-03 11:28 Anna Maciaszek Zamawiający, Gmina Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-03 09:41 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 170 000,00 zł brutto.

Kwota w budżecie Fel [...].pdf

2023-07-03 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 170 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 634