Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.2.2023 „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – ETAP II”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 23-02-2023 11:18:00
Placing offers : 21-03-2023 10:00:00
Offers opening : 21-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 23.02.pdf pdf 1249.05 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 699.66 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Promesa.pdf pdf 101.67 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Porozumienie.pdf pdf 49.53 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 23.02.pdf pdf 132.65 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Uzgodnienia.pdf pdf 889.12 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Badania geotechniczne.pdf pdf 416.63 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Charakterystyka przepompowni scieków.pdf pdf 437.55 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf pdf 536.61 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Informacja o bezpieczeństwie i ochrony zdrowia.pdf pdf 150.17 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 456.92 2023-02-23 11:18:00 Proceeding
ID 732035 - Karta postępowania Zał. nr 11.pdf pdf 46.67 2023-02-23 11:24:05 Proceeding
Rys.14.pdf pdf 411.74 2023-03-09 14:16:47 Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - kanalizacja sanitarna.pdf pdf 1491.1 2023-03-09 14:16:47 Proceeding
Kosztorys ofertowy 1 b. elektrycznej.pdf pdf 1106.59 2023-03-09 14:17:08 Proceeding
Projekt 1 b. elekrycznej.pdf pdf 12226.92 2023-03-09 14:17:08 Proceeding
Przedmiar 1 b. elektrycznej.pdf pdf 898.65 2023-03-09 14:17:08 Proceeding
SSTWiORB 1.pdf pdf 9907.12 2023-03-09 14:17:09 Proceeding
Kosztorys ofertowy 2 b. elektrycznej.pdf pdf 1234.87 2023-03-09 14:17:13 Proceeding
Projekt 2 b. elektrycznej.pdf pdf 12754.94 2023-03-09 14:17:13 Proceeding
Przedmiar 2 b. elektrycznej.pdf pdf 1026.28 2023-03-09 14:17:13 Proceeding
SSTWiORB 2.pdf pdf 9651.59 2023-03-09 14:17:14 Proceeding
Przedmiar 4 b. elektrycznej.pdf pdf 894.06 2023-03-09 14:17:49 Proceeding
Kosztorys ofertowy 3 b. elektrycznej.pdf pdf 1108.99 2023-03-09 14:17:44 Proceeding
Projekt 3 b. elektrycznej.pdf pdf 12313.19 2023-03-09 14:17:44 Proceeding
Przedmiar 3 b. elekrtycznej.pdf pdf 901.52 2023-03-09 14:17:44 Proceeding
SSTWiORB 3.pdf pdf 9840.49 2023-03-09 14:17:44 Proceeding
Kosztorys ofertowy 4 b. elektrycznej.pdf pdf 1106.42 2023-03-09 14:17:49 Proceeding
SSTWiORB 4.pdf pdf 9816.07 2023-03-09 14:17:49 Proceeding
Projekt 4 b. elektrycznej.pdf pdf 11980.14 2023-03-09 14:23:47 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.03.2023.pdf pdf 46.55 2023-03-09 14:40:33 Proceeding
odpowiedź na pytania 09.03.pdf pdf 105.84 2023-03-09 14:41:18 Proceeding
modyfikacja 09.03.pdf pdf 108.6 2023-03-09 14:41:18 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.03.pdf pdf 36.37 2023-03-14 13:38:15 Proceeding
Profile9.pdf pdf 122.57 2023-03-14 13:38:15 Proceeding
PZT9.pdf pdf 3529.93 2023-03-14 13:38:15 Proceeding
Modyfikacja 14.03.pdf pdf 73.54 2023-03-14 13:38:26 Proceeding
Odpowiedzi 14.03.pdf pdf 136.39 2023-03-14 13:38:26 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.03.pdf pdf 45.15 2023-03-16 13:47:46 Proceeding
Zgoda na umieszczenie - Gmina.pdf pdf 585.5 2023-03-16 13:47:46 Proceeding
Zgoda na umieszczenie ZDP.pdf pdf 6658.41 2023-03-16 13:47:46 Proceeding
Zmiana ZDP.pdf pdf 7345.02 2023-03-16 13:47:47 Proceeding
Modyfikacja 16.03.pdf pdf 42.3 2023-03-16 13:54:22 Proceeding
Odpowiedzi 16.03.pdf pdf 73.53 2023-03-16 13:54:22 Proceeding
ID 732035 - Karta postępowania.pdf pdf 49.51 2023-03-16 13:58:55 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 55.42 2023-03-17 11:55:33 Proceeding
Kosztorys ofertowy.pdf pdf 468.23 2023-03-17 12:56:29 Proceeding
Odpowiedzi 17.03.pdf pdf 31.8 2023-03-17 12:56:32 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 554.16 2023-03-17 12:56:32 Proceeding
Modyfikacja 16.03.pdf pdf 42.3 2023-03-16 13:55:42 Public message
Odpowiedzi 16.03.pdf pdf 73.53 2023-03-16 13:55:42 Public message
Odpowiedzi 17.03.pdf pdf 31.8 2023-03-17 12:58:03 Public message
Kwota w budżecie 21.03.pdf pdf 22 2023-03-21 09:14:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert 21.03.pdf pdf 43.3 2023-03-21 12:12:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kanaliza 18.04.pdf pdf 61.63 2023-04-18 09:03:09 Public message
Ogłoszenie o wuniku postępowania oczysczalnia II etap.pdf pdf 68.26 2023-05-22 09:28:26 Public message

Announcements

2023-05-22 09:28 Anna Maciaszek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wuniku [...].pdf

2023-04-18 09:03 Anna Maciaszek Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.2.2023 pn.:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – ETAP II”.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) Zamawiający informuję, iż w dniu 18.04.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-21 12:12 Anna Maciaszek Informacja z otwarcia ofert 21.03

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-21 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 7 600 000,00 zł brutto
2023-03-21 09:14 Anna Maciaszek
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – ETAP II” prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Kwota w budżecie 21. [...].pdf

2023-03-17 12:58 Anna Maciaszek Urząd Gminy Władysławów informuję iż zamieszczono wyjaśnienia dot. pytań z dnia 17.03.2023r.

Odpowiedzi 17.03.pdf

2023-03-16 13:55 Anna Maciaszek Urząd Gminy Władysławów informuję iż ze względu na wpływające pytania termin składnia i jednocześnie otwarcia ofert został przedłużony do 21.03.2023r. Jeśli, jakiś Wykonawca złożył ofertę prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami i o ponowne przesłanie oferty.

Modyfikacja 16.03.pd [...].pdf

Odpowiedzi 16.03.pdf

2023-03-14 13:43 Anna Maciaszek Urząd Gminy Władysławów informuję iż ze względu na wpływające pytania termin składnia i jednocześnie otwarcia ofert został przedłużony do 17.03.2023r. Jeśli, jakiś Wykonawca złożył ofertę prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami i o ponowne przesłanie oferty.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1732