Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.4.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 09-03-2023 13:41:00
Placing offers : 24-03-2023 10:00:00
Offers opening : 24-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 09.03.pdf pdf 1073.25 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Zał. nr 4 Projekt umowy.pdf pdf 866.78 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 09.03.pdf pdf 114.71 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Zał. nr 9 Identyfikator postepowania.docx docx 13.61 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 34.38 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 19.21 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 19.42 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 19.79 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 18.52 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 18.14 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.docx docx 17.98 2023-03-09 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 439 2023-03-09 13:41:20 Proceeding
Odpowiedzi 20.03.pdf pdf 36.79 2023-03-20 09:36:28 Proceeding
Odpowiedzi 20.03.pdf pdf 36.79 2023-03-20 09:36:07 Public message
Kwota w budżecie 24.03.pdf pdf 30.56 2023-03-24 10:08:24 Public message
Informacja z otwarcia 24.03.pdf pdf 58.85 2023-03-24 13:20:14 Public message
Najkorzystniejsza oferta 04.04 komp..pdf pdf 51.94 2023-04-04 14:36:42 Public message
Uniewaznienie czynnosci 06.04.pdf pdf 56.42 2023-04-06 09:34:38 Public message
Ogłoszenie o uniewaznieniu e-zamowienia cyfrowa gmina 18.04.pdf pdf 59.73 2023-04-18 11:18:05 Public message
Odrzucenie i uniewaznienie cyfrowa gmina 18.04.pdf pdf 72.26 2023-04-18 11:18:05 Public message
Odrzucenie i uniewaznienie cyfrowa gmina 18.04.pdf pdf 72.26 2023-04-18 11:18:34 Public message

Announcements

2023-04-18 11:18 Anna Maciaszek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” .

Odrzucenie i uniewaz [...].pdf

2023-04-18 11:18 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” .

Ogłoszenie o uniewaz [...].pdf

Odrzucenie i uniewaz [...].pdf

2023-04-06 09:34 Anna Maciaszek Informacja dot. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 06.04

Uniewaznienie czynno [...].pdf

2023-04-04 14:36 Anna Maciaszek INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejsza of [...].pdf

2023-03-24 13:20 Anna Maciaszek Informacja z otwarcia 24.03

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-24 10:08 Anna Maciaszek
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Kwota w budżecie 24. [...].pdf

2023-03-24 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Część IV – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.– 130.000,00 zł brutto.
2023-03-20 09:36 Anna Maciaszek Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. , poz. 1710 ze zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wyjaśnień SWZ.

Odpowiedzi 20.03.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 996