Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.23.2023 „Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 03-10-2023 14:38:00
Placing offers : 19-10-2023 10:00:00
Offers opening : 19-10-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Decyzja .pdf pdf 274.78 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Opis przedmiar.pdf pdf 10.63 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Projekt bud. Jabłonna - mapy.pdf pdf 226.44 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Projekt budowlany Jabłonna.pdf pdf 467.7 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Przedmiar robot.pdf pdf 50.5 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ kosztorys oferty.pdf pdf 35.28 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
zał. nr 10 do SWZ tabela elem. scalonych kosztorys ofertowy.pdf pdf 9.53 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
b. elektryczna projekt techniczny.pdf przed zmianami.pdf pdf 158.75 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
b. elektryczna rozdzielnia RG.pdf pdf 94.7 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
b. elektryczna rzut przyziemia ze zmianą.pdf pdf 109.91 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
mapa nowa koncepcja b. elektryczna.pdf pdf 92.38 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
projekt techiczny b. elektryczna.pdf pdf 214.93 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Zał. nr 10 b. elektryczna Przedmiari kosztprys ofertowy.pdf pdf 55.17 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
swz 03.10 jabłonna.pdf pdf 1171.16 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Ogłoszeni o zamówieniu Jabłonna 03.10.pdf pdf 138.26 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
zał. nr 4 do swz umowa jablonn.pdf pdf 627.04 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ edytowalne Jablonna.docx 12.09.docx docx 54.99 2023-10-03 14:38:00 Proceeding
ID 826957 - Karta postępowania.pdf pdf 45.54 2023-10-03 14:38:58 Proceeding
kwota jablonna 19.10.pdf pdf 33.75 2023-10-19 12:17:05 Public message
Informacja z otwarcia jablonna 19.10.pdf pdf 45.63 2023-10-19 12:17:17 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu Jabłonna 25.10.pdf pdf 30.5 2023-10-25 12:14:22 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu Jabłonna 25.10.pdf pdf 30.5 2023-10-25 12:15:18 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania Jabłonna 25.10.pdf pdf 56.04 2023-10-25 12:15:37 Public message

Announcements

2023-10-25 12:15 Anna Maciaszek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-25 12:14 Anna Maciaszek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-19 12:17 Anna Maciaszek Zamawiający, Gmina Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-19 12:17 Anna Maciaszek Kwota w budżecie

kwota jablonna 19.10 [...].pdf

2023-10-19 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Dostosowanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 320 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 301