Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.8.2023 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 04-04-2023 15:36:00
Placing offers : 13-04-2023 11:00:00
Offers opening : 13-04-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ edytowalne 04.04.docx docx 50.84 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - OPZ.doc doc 172.5 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
SWZ OSP Wyszyna 04.04.pdf pdf 1077.45 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE o wykluczeniu do każdej umowy 14.10.docx docx 14.13 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zam. 04.04.pdf pdf 138.69 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
Umowa na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego OSP Przetarg 04.04.2023.pdf pdf 621.92 2023-04-04 15:36:00 Proceeding
ID 749957 - Karta postępowania.pdf pdf 44.51 2023-04-04 15:38:20 Proceeding
Informacja z otwarcia osp 13.04.pdf pdf 38.38 2023-04-13 14:22:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OSP Wyszyna 24.04.pdf pdf 43.17 2023-04-24 10:56:10 Public message

Announcements

2023-04-24 10:56 Anna Maciaszek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-13 14:22 Anna Maciaszek Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie, ul. Turkowska 5; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-13 14:08 Anna Maciaszek The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-13 12:24 Anna Maciaszek Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie” prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 400 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417