Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.16.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 12-07-2023 14:38:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu cyfrowa V 12.07.pdf pdf 131.85 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
SWZ cz. V 20.07.pdf pdf 1055.63 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ 20.07.doc doc 200.5 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 34.42 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 19.18 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 19.42 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 19.82 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 18.5 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 18.19 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.docx docx 17.98 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
Zał. nr 4 projekt Umowy komputery 20.07 cz. V.pdf pdf 827.45 2023-07-12 14:38:00 Proceeding
ID 792981 - Karta postępowania.pdf pdf 44.91 2023-07-12 14:40:15 Proceeding
Kwota w budzecie komp. 20.07.pdf pdf 39.21 2023-07-20 10:01:25 Public message
Uniewaznienie i odrzucenie komputery 09.08.pdf pdf 30.45 2023-08-10 11:08:24 Public message
Ogłoszenie o uniewaznieniu komp. 10.08.pdf pdf 62.99 2023-08-10 11:08:24 Public message

Announcements

2023-08-10 11:08 Anna Maciaszek
Zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.16.2023 pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów informuje, że postępowanie dotyczące zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - zostało unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 2 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”

I. Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

Uniewaznienie i odrz [...].pdf

Ogłoszenie o uniewaz [...].pdf

2023-07-20 10:01 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - 14.000,00 zł brutto.

Kwota w budzecie kom [...].pdf

2023-07-20 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część V – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - 14.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 321