Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.19.2023 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część VI – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. (I postepowanie)

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 25-08-2023 12:11:00
Placing offers : 05-09-2023 10:00:00
Offers opening : 05-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zam. 25.08 komp. cz VI.pdf pdf 128.06 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
SWZ komp. cz. VI 25.08.pdf pdf 1120.49 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 772.55 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ 25.08.doc doc 201 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 34.5 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 19.23 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 19.47 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 19.91 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 18.54 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 18.23 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.docx docx 17.98 2023-08-25 12:11:00 Proceeding
Zał. nr 9 ID 809913 - Karta postępowania.pdf pdf 44.89 2023-08-25 12:14:03 Proceeding
Kwota w bud. 05.09.pdf pdf 28.58 2023-09-05 14:23:02 Public message
Inform. z otwrac komp. 05.09.pdf pdf 45.15 2023-09-05 14:28:05 Public message
Informacja o wyborze najko. komp. cz. VI.pdf pdf 45.98 2023-09-13 10:28:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepo. cz. VI 1 laptop.pdf pdf 66.56 2023-09-27 13:46:01 Public message

Announcements

2023-09-27 13:46 Anna Maciaszek Ogłoszenie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-13 10:28 Anna Maciaszek Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.19.2023 pn.:
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część VI – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuję, iż w dniu 13.09.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy:
Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15A
50-229 Wrocław

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-05 14:28 Anna Maciaszek Zamawiający, Gmina Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Inform. z otwrac kom [...].pdf

2023-09-05 14:23 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część VI – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł brutto.

Kwota w bud. 05.09.p [...].pdf

2023-09-05 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” dot. Część VI – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304