Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.13.2023 "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia"

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 16-06-2023 11:44:00
Placing offers : 03-07-2023 10:00:00
Offers opening : 03-07-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys ofertowy b. konstrukcyjno - budowlana.pdf pdf 125.21 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Natalia 16.06.pdf pdf 139.11 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Projekt b. konstrukcyjno-budowlanej.pdf pdf 187.85 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Projekt teczniczny b. elektryczna.pdf pdf 149.39 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Przedmiar b. Elektryczna.pdf pdf 71.95 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
SWZ Natalia 16.06.pdf pdf 1127.41 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ projekt umowy Natalia.pdf pdf 629.05 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Załączniki do SWZ edytowalne Natalia.docx docx 54.36 2023-06-16 11:44:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ ID 781250 - Karta postępowania.pdf pdf 44.5 2023-06-16 11:45:07 Proceeding
Kwota w budzecie 03.07 Natalia.pdf pdf 28.9 2023-07-03 10:11:13 Public message
Informacja z otwracia Natalia 03.07.pdf pdf 24.08 2023-07-03 11:28:23 Public message
Ogłoszenie o uniewaznieniu Natalia 20.07.pdf pdf 56.42 2023-07-12 13:45:15 Public message
Unieważnienie Natalia 20.07.pdf pdf 27.61 2023-07-12 13:47:16 Public message

Announcements

2023-07-12 13:47 Anna Maciaszek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Urząd Gminy Władysławów informuje, że postępowanie dotyczące zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia” - zostało unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż wadliwie skonstruowano przedmiar robót, służący wykonawcom do obliczenia ceny oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

I. Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

Ogłoszenie o uniewaz [...].pdf

Unieważnienie Natali [...].pdf

2023-07-03 11:28 Anna Maciaszek Zamawiający, Gmina Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwraci [...].pdf

2023-07-03 10:11 Anna Maciaszek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 156 000,00 zł brutto.

Kwota w budzecie 03. [...].pdf

2023-07-03 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Natalia”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 156 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 461