Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2331/22/128/Ł Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego

Deadlines:
Published : 27-09-2022 09:12:00
Placing offers : 04-11-2022 11:00:00
Offers opening : 04-11-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS186-526011-pl.pdf pdf 189.74 2022-09-27 09:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 129.78 2022-09-27 09:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4A-E do SWZ.xlsx xlsx 27.57 2022-09-27 09:12:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi - 05PAŹ22.pdf pdf 609.25 2022-10-05 15:18:32 Public message
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 26.42 2022-10-05 15:18:32 Public message
Pytania i odpowiedzi - 05PAŹ22.docx docx 59.9 2022-10-05 15:18:32 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ - zmiana terminu.docx docx 56.2 2022-10-23 17:47:36 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ - zmiana terminu.pdf pdf 65.73 2022-10-23 17:47:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21PAŹ22.pdf pdf 61.25 2022-10-23 17:47:36 Public message
Zmiana SWZ - 25PAŹ22.pdf pdf 90.38 2022-10-25 14:54:18 Public message
Zmiana SWZ 25PAŹ22.docx docx 52.89 2022-10-25 14:54:18 Public message
Załącznik nr 4A do SWZ po zmianie.xlsx xlsx 16.27 2022-10-25 14:54:18 Public message
2022-OJS207-590954-pl.pdf pdf 66.09 2022-10-26 12:48:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 131.13 2022-11-04 14:13:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 40.48 2022-11-04 14:13:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 (pz).docx docx 55.54 2022-12-07 15:18:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 (pz).pdf pdf 91.5 2022-12-07 15:18:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach 2-4 (pz).docx docx 58.41 2022-12-14 15:38:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach 2-4 (pz).pdf pdf 236.78 2022-12-14 15:38:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu nr 5 (pz).pdf pdf 101.12 2022-12-30 14:37:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu nr 5 (pz).docx docx 56.26 2022-12-30 14:37:33 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 238.8 2023-01-23 12:09:17 Public message

Announcements

2023-01-23 12:09 Jarosław Skiba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-30 14:37 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu nr 5

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-12-14 15:38 Jarosław Skiba Wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniach nr 2, 3 i 4

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-07 15:18 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-04 14:13 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-04 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, wynosi 1 885 530,96 PLN brutto. W podziale na zadania:
W zadaniu nr 1: 903 720,36 PLN brutto;
W zadaniu nr 2: 40 995,90 PLN brutto;
W zadaniu nr 3: 291 325,50 PLN brutto;
W zadaniu nr 4: 317 364,60 PLN brutto;
W zadaniu nr 5: 332 124,60 PLN brutto.
2022-10-26 12:48 Jarosław Skiba Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2022-OJS207-590954-p [...].pdf

2022-10-25 14:54 Jarosław Skiba Informacja o zmianie treści SWZ.

Uwaga, zmiana załącznika nr 4A do SWZ.

Zmiana SWZ - 25PAŹ22 [...].pdf

Zmiana SWZ 25PAŹ22.d [...].docx

Załącznik nr 4A do S [...].xlsx

2022-10-23 17:47 Jarosław Skiba Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].docx

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-05 15:18 Jarosław Skiba Pytania i odpowiedzi - 05PAŹ22

Uwaga! Dodano załącznik nr 5 do SWZ, który należy złożyć wraz z ofertą.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

załącznik nr 5 do SW [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1150