Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-III.271.2.3.2022. REALIZACJA ZADANIA „MODERNIZACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ MIASTA GORLICE W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA - BASEN KĄPIELOWY OTWARTY ETAP I” W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Zamówienia Publiczne UM Gorlice
Miasto Gorlice
Deadlines:
Published : 31-01-2022 15:00:00
Placing offers : 24-02-2022 10:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.97 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
SWZ - Basen kąpielowy otwarty - modernizacja.pdf pdf 1046.51 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
SWZ - Basen kąpielowy otwarty - modernizacja.docx docx 82.01 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Program funkcjonalno - użytkowy.pdf pdf 47540.42 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx xlsx 31.52 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
zał. nr 3-10 do SWZ.7z 7z 165.79 2022-01-31 15:00:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 04.02.2022 r..pdf pdf 68.81 2022-02-04 13:18:44 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 04.02.2022 r..docx docx 31.38 2022-02-04 13:18:44 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 08.02.2022 r..pdf pdf 44.35 2022-02-08 12:41:21 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - z dnia 08.02.2022 r..docx docx 30.42 2022-02-08 12:41:21 Public message
Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 11.02.2022 r..pdf pdf 45.73 2022-02-11 12:32:32 Public message
Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 11.02.2022 r..docx docx 30.68 2022-02-11 12:32:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 11.02.2022 r..pdf pdf 40.53 2022-02-11 12:32:32 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 14.02.2022 r..pdf pdf 586.1 2022-02-14 15:00:09 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 14.02.2022 r..docx docx 57.65 2022-02-14 15:00:09 Public message
OBOWIĄZUJĄCY zał. nr 4 do SWZ - Druk - Formularz Oferta - zał. nr 1 do pisma z dnia 14.02.2022 r..docx docx 24.27 2022-02-14 15:00:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 14.02.2022 r..pdf pdf 49.1 2022-02-14 15:00:09 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 21.02.2022 r..pdf pdf 152.82 2022-02-21 10:20:10 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 21.02.2022 r..docx docx 36.86 2022-02-21 10:20:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 21.02.2022 r..pdf pdf 40.46 2022-02-21 10:20:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.17 2022-02-24 13:29:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.17 2022-02-24 13:29:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 45.62 2022-03-08 08:21:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 21.39 2022-03-08 08:21:08 Public message

Announcements

2022-03-08 08:21 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].docx

2022-02-24 13:29 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 000 000,00 zł
2022-02-21 10:20 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 21.02.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 21.02.0222 r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-14 15:00 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 14.02.2022 r.
OBOWIĄZUJĄCY zał. nr 4 do SWZ - Formularz "OFERTA" - załącznik nr 1 do pisma z dnia 14.02.2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 14.02.0222 r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].docx

OBOWIĄZUJĄCY zał. nr [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-11 12:32 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 11.02.2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z dnia 11.02.2022 r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Zmiana treści SWZ - [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-08 12:41 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.02.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści [...].docx

2022-02-04 13:18 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.02.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2532