Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.28.2021 „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży””

Jarosław Sulkowski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 17-12-2021 15:15:00
Placing offers : 12-01-2022 10:15:00
Offers opening : 12-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 141.48 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1563.51 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 426.97 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.docx docx 410.09 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 410.86 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadcz-grupa kapit..docx docx 411.02 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz robót.docx docx 411.47 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wykaz osób.docx docx 409.5 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 444 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Wzór umowy.pdf pdf 1184.93 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 8A Wzór karty gwarancyjnej - zał. do Wzoru umowy.doc doc 58.5 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Przedmiary.7z 7z 1077.9 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Obmiary wykonanych robót.7z 7z 2177.99 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 11 - Zestawienie materiałów do wykorzystaniawbudowania.docx docx 408.02 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Dokumentacja techniczna.7z 7z 49692.83 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Zał. nr 13 - Dokumentacja techniczna archiwalna.7z 7z 237817.84 2021-12-17 15:15:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ Stary Rynek.docx docx 417.72 2021-12-20 15:24:46 Public message
Informacja o zmianie SWZ Stary Rynek.pdf pdf 253.21 2021-12-20 15:24:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.59 2021-12-20 15:24:46 Public message
projekt budowlany zamienny.zip zip 37145.75 2021-12-20 15:24:46 Public message
Zaktualizowany załącznik graficzny nr 2 do projektu wykonawczego zamiennego – architektura.pdf pdf 1110.43 2021-12-20 15:24:46 Public message
Zaktualizowany załącznik nr 10.7z 7z 2881.39 2021-12-20 15:24:46 Public message
Dokumentacja robót elektrycznych - aktualizacja.7z 7z 4700.38 2021-12-20 15:24:46 Public message
Informacja o zmianie SWZ 2.pdf pdf 159.44 2021-12-24 10:14:23 Public message
Informacja o zmianie SWZ 2.docx docx 416.37 2021-12-24 10:14:23 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 192.33 2021-12-30 14:54:42 Public message
odpowiedzi na pytania.docx docx 409.71 2021-12-30 14:54:42 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.64 2022-01-03 19:31:32 Public message
odpowiedzi i zmiana030122.pdf pdf 530.75 2022-01-03 19:31:32 Public message
odpowiedzi i zmiana030122.docx docx 413.01 2022-01-03 19:31:32 Public message
Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót - technologia fontanny.7z 7z 6629.22 2022-01-03 19:31:32 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.22.pdf pdf 748.76 2022-01-07 12:12:55 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.22.docx docx 413.85 2022-01-07 12:12:55 Public message
zał. nr 1 - przekrój przez właz.pdf pdf 32.66 2022-01-07 12:12:55 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 183.06 2022-01-12 11:56:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 418.95 2022-01-12 11:56:41 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 175.91 2022-02-09 15:11:58 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 95.19 2022-02-09 15:11:58 Public message

Announcements

2022-02-09 15:11 Jarosław Sulkowski Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIR.271.2.28.2021 pn. „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”".

informacja o unieważ [...].pdf

informacja o unieważ [...].docx

2022-01-12 11:56 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2022-01-12 10:15 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 5 500 000,00 zł
2022-01-07 12:12 Jarosław Sulkowski W dniu 7.01.2022 r. Zamawiający zamieszcza pytania wykonawców wraz z odpowiedziami.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

zał. nr 1 - przekrój [...].pdf

2022-01-03 19:31 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SWZ z załącznikami i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi i zmiana0 [...].pdf

odpowiedzi i zmiana0 [...].docx

Załącznik nr 1 - dok [...].7z

2021-12-30 14:54 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza pytania wykonawców i odpowiedzi na nie.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

2021-12-24 10:14 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza informację o zmianie treści SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].docx

2021-12-20 15:24 Jarosław Sulkowski Zamawiający zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SWZ z załącznikami.

Informacja o zmianie [...].docx

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

projekt budowlany za [...].zip

Zaktualizowany załąc [...].pdf

Zaktualizowany załąc [...].7z

Dokumentacja robót e [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1295