Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00070435/01 z dnia 2021-06-01 Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej (ZP/01/2021)

Elżbieta Kozyra-Maniszewska
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Deadlines:
Published : 01-06-2021 11:59:00
Placing offers : 02-07-2021 09:00:00
Offers opening : 02-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_i Zal do nr 8.pdf pdf 710.17 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
SWZ_i Zal do nr 8.docx docx 106.12 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Zal 9_Wzor umowy.pdf pdf 563.36 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP_ZP 01 2021.pdf pdf 140.56 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Zal 10_Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip zip 238532.03 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Zal 11_Info o replice lodzi.pdf pdf 536.94 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Zal 12_do SWZ.pdf pdf 168.89 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Zal 13_do SWZ.pdf pdf 178.69 2021-06-01 11:59:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 226.04 2021-06-15 14:22:19 Public message
Ogloszenie o zmianie BZP_ZP 01 2021.pdf pdf 48.36 2021-06-17 12:17:46 Public message
Zmiana nr 1.pdf pdf 56.7 2021-06-17 12:17:46 Public message
Zmiana nr 2.pdf pdf 565.34 2021-06-21 13:36:03 Public message
1. MA_GDA_BRA_PT_rev0_A14_ZESTAWIENIE DRZWI.pdf pdf 2489.27 2021-06-21 13:36:03 Public message
2. MA_GDA_BRA_PT_rev0_A16.1_KRATA W PIWNICY 1.pdf pdf 637.74 2021-06-21 13:36:03 Public message
3. MA_GDA_BRA_PT_rev0_A16.2_KRATA W PIWNICY 2.pdf pdf 631.05 2021-06-21 13:36:03 Public message
4. MA_GDA_BRA_PT_A20_ZASADA OSADZENIA OKNA P.POŻ.pdf pdf 963.36 2021-06-21 13:36:03 Public message
5. MA_GDA_BRA_PT_rev0_A21_STUDZIENKA W PIWNICY.pdf pdf 114.78 2021-06-21 13:36:03 Public message
6. MA_GDA_BRA_PT_rev0_A22_DETAL MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO.pdf pdf 105.48 2021-06-21 13:36:03 Public message
7. Pozw na budowe_Brama.pdf pdf 296.25 2021-06-21 13:36:03 Public message
Wyjasnienia nr 2.pdf pdf 305.74 2021-06-17 14:28:00 Public message
1. Przedmiar robót Architektura Dom Przyrodników Aktualizacja 17.06.2021.pdf pdf 250.77 2021-06-17 14:28:00 Public message
2. SYSTEMOWA POSADZKA DEKORACYJNA_ST.pdf pdf 348.84 2021-06-17 14:28:00 Public message
3. MA_A_PW_02_paper drop.pdf pdf 642.31 2021-06-17 14:28:00 Public message
4. DROP PAPER.JPG JPG 30.54 2021-06-17 14:28:00 Public message
Ogloszenie o zmianie 2_BZP_ZP 01 2021.pdf pdf 35.74 2021-06-21 13:46:26 Public message
Wyjasnienia nr 3.pdf pdf 156.47 2021-06-22 10:44:49 Public message
1. MA_A_PW_02 scianka szklana.pdf pdf 640.2 2021-06-22 10:44:49 Public message
2. MA_A_PW_10.pdf pdf 266.79 2021-06-22 10:44:49 Public message
Zmiana nr 3.pdf pdf 257.16 2021-06-29 08:54:34 Public message
STWiOR_MAG.pdf pdf 1049.2 2021-06-29 08:54:34 Public message
Ogloszenie o zmianie 3_BZP_ZP 01 2021.pdf pdf 35.76 2021-06-29 08:54:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert_ZP 01 2021.pdf pdf 57.51 2021-07-02 11:56:57 Public message
Informacja o wyborze_ZP 01 2021.pdf pdf 440.77 2021-07-16 11:50:57 Public message
Ogloszenie BZP o wyniku postepowania.pdf pdf 65.52 2021-08-17 11:30:40 Public message

Announcements

2021-08-17 11:30 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie BZP o wyn [...].pdf

2021-07-16 11:50 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczne w Gdańsku informuje o wyborze najkorzystniej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-02 11:56 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 11.685.000 zł BRUTTO.
2021-06-29 08:54 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Zmiana nr 3 z dn. 29.06.2021
Zamawiający uzupełnia SWZ o STWIOR w branży architektury dla budynku Dom Przyrodników.
Termin składania ofert zostaje przesunięty z 01.07.2021 r. na dzień 02.07.2021 r.
Termin związania ofertą: 31.07.2021 r.

Zmiana nr 3.pdf

STWiOR_MAG.pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-22 10:44 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Wyjaśnienia nr 3 z dn. 22.06.2021

Wyjasnienia nr 3.pdf

1. MA_A_PW_02 sciank [...].pdf

2. MA_A_PW_10.pdf

2021-06-21 13:56 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Zamawiający koryguje treść informacji o zmianie terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert to 01.07.2021 r. (a nie 30.07.2021). Termin 01.07.2021 r. - określony jest w Zmianie nr 2 z dn. 21.06.2021 r. do SWZ i jak również w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP z dn. 21.06.2021 r.

Na 30.07.2021 r. ustalono termin związania ofertą.
2021-06-21 13:46 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Zgodnie z treścią Zmiany nr 2 (w poprzedniej wiadomości omyłkowo opisanej jako Zmiana nr 1), Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-21 13:36 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Zmiana nr 1 z dn. 21.06.2021
Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zostają wprowadzone zmiany do SWZ oraz zostaje przesunięty termin składania ofert z 24.06.2021 r. na dzień 30.07.2021 r.

Zmiana nr 2.pdf

1. MA_GDA_BRA_PT_rev [...].pdf

2. MA_GDA_BRA_PT_rev [...].pdf

3. MA_GDA_BRA_PT_rev [...].pdf

4. MA_GDA_BRA_PT_A20 [...].pdf

5. MA_GDA_BRA_PT_rev [...].pdf

6. MA_GDA_BRA_PT_rev [...].pdf

7. Pozw na budowe_Br [...].pdf

2021-06-17 14:28 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Wyjaśnienia nr 2 z dn. 17.06.2021

Wyjasnienia nr 2.pdf

1. Przedmiar robót A [...].pdf

2. SYSTEMOWA POSADZK [...].pdf

3. MA_A_PW_02_paper [...].pdf

4. DROP PAPER.JPG

2021-06-17 12:17 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Zmiana nr 1 z dn. 17.06.2021
Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zostaje przesunięty termin składania ofert z 21.06.2021 r. na dzień 24.06.2021 r.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 1.pdf

2021-06-15 14:22 Elżbieta Kozyra-Maniszewska Wyjaśnienia nr 1 z dn. 15.06.2021

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2134