Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
852690 SPZ.272.16.2023 Remont odcinka ulicy Kruczej w Zamościu Magdalena Stąsiek 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
827229 Remont dróg powiatowych - ul. Promienna Ireneusz Węs 2023-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822354 SPZ.272.13.2023 Remont drogi gminnej nr 110636L – ul. Sowińskiego Ireneusz Węs 2023-10-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814927 SPZ.272.12.2023 Remont dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza oraz ul. Promienna Ireneusz Węs 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810804 SPZ.271.11.2023 Wykonanie raportów z przeglądów drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Zamość w 2023 roku. Ireneusz Węs 2023-09-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
793115 SPZ.272.5.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP II Magdalena Stąsiek 2023-07-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790278 SPZ.272.11.2023 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ Z BETONU ASFALTOWEGO DRÓG NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ W 2023R. Magdalena Stąsiek 2023-07-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773250 SPZ.272.9.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP V Ireneusz Węs 2023-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754857 SPZ.272.8.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP IV Ireneusz Węs 2023-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
737313 SPZ.272.6.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP III Ireneusz Węs 2023-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734822 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP I Ireneusz Węs 2023-03-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
617664 SPZ.271.9.2022 Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych w granicach miasta Zamość. Ireneusz Węs 2022-06-13 08:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
594907 2022/BZP 00106997/01 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Zamościa w 2022 roku Ireneusz Węs 2022-06-13 08:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
583415 2022/BZP 00080302/01 Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamościu – JNI 1024960 Ireneusz Węs 2022-05-17 07:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
588419 SPZ.272.4.2022 Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Zamość w 2022 roku Ireneusz Węs 2022-04-12 10:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
580090 SPZ.272.5.2022 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2022 – ETAP I Ireneusz Węs 2022-03-29 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576444 SPZ.272.3.2022 REMONT NAWIERZCHNI ULIC W TECHNOLOGII MAS BITUMICZNYCH MASĄ Z BETONU ASFALTOWEGO, REMONT NAWIERZCHNI ROZBIERALNYCH ULIC I CHODNIKÓW W 2022 ROKU Ireneusz Węs 2022-04-01 10:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
562871 SPZ.272.1.2022 Opróżnianie koszy na śmieci z pasów drogowych miasta Zamość w 2022 roku Ireneusz Węs 2022-02-02 10:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
499380 2021/BZP 00158219/01 Budowa bocznej ulicy Majdan w Zamościu Ireneusz Węs 2021-09-08 09:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to