Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.5.2022 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2022 – ETAP I

Deadlines:
Published : 01-03-2022 14:33:00
Placing offers : 16-03-2022 10:00:00
Offers opening : 16-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 438.16 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ wykaz sprzętu.doc doc 40.5 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 17.28 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 71 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 49.5 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf pdf 228.75 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 8-wykaz osób.docx docx 17.03 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
dokumentacja Bukowa.zip zip 1616.68 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
dokumentacja Majdan.zip zip 10248.28 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
dokumentacja Podleśna.zip zip 1736.91 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
kosztorysy ofertowe.zip zip 37.73 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.76 2022-03-01 14:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 184.73 2022-03-16 08:21:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.97 2022-03-16 11:01:08 Public message
Informacja o wyborze ofert-sig.pdf pdf 274.58 2022-03-22 13:29:50 Public message

Announcements

2022-03-22 13:29 Ireneusz Węs Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-16 11:01 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-16 08:21 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 587