Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.5.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP II

Deadlines:
Published : 13-07-2023 08:19:00
Placing offers : 28-07-2023 09:00:00
Offers opening : 28-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.81 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
SST .pdf pdf 3256.75 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
SWZ 272.5.2023-sig.pdf pdf 436.29 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 18.3 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.67 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 35.5 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 37.5 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf pdf 244.36 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.2 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
przedmiar robót Narutowicza.xls xls 63 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
przedmiar robót św. Piątka.xls xls 62.5 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
dokumentacja Narutowicza.zip zip 752.36 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
dokumentacja Św. Piątek.zip zip 989.69 2023-07-13 08:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.55 2023-07-31 08:44:12 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_do_wykonawcow-sig.pdf pdf 442.69 2023-08-09 07:54:30 Public message

Announcements

2023-08-09 07:54 Magdalena Stąsiek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-07-31 08:44 Magdalena Stąsiek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-28 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł gross z podziałem na części zamówienia:
A. Część Nr 1 - Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza kwotę 100 000,00 zł brutto,
B. Część Nr 2 – Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka kwotę 100 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427