Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont dróg powiatowych - ul. Promienna

Deadlines:
Published : 04-10-2023 10:00:00
Placing offers : 19-10-2023 09:00:00
Offers opening : 19-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 82.93 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
SWZ 272.14.2023-sig.pdf pdf 439.81 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 18.76 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.79 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 50.5 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 40.5 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załacznik Nr 9 -OPZ.pdf pdf 101.23 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.23 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - dokumentacja techniczna.zip zip 4911.4 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 6-projekt umowy.pdf pdf 411.19 2023-10-04 10:00:00 Proceeding
Przedmiar robót - Remont drogi powiatowej nr 3330L – ul. Promienna.xls xls 44.5 2023-10-04 12:14:29 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 152.14 2023-10-19 09:32:14 Public message
inf o wyniku-sig.pdf pdf 345.16 2023-10-31 08:26:41 Public message

Announcements

2023-10-31 08:26 Ireneusz Węs Informacja o wyniku postępowania

inf o wyniku-sig.pdf

2023-10-19 09:32 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-19 08:11 Magdalena Stąsiek Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. "Remont dróg powiatowych – ul. Promienna" zamierza przeznaczyć kwotę: 791 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345