Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00158219/01 Budowa bocznej ulicy Majdan w Zamościu

Deadlines:
Published : 24-08-2021 12:03:00
Placing offers : 08-09-2021 09:00:00
Offers opening : 08-09-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
branza telekomunikacyjna kolizja.zip zip 21430.05 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
branża drogowa.zip zip 10070.34 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 290.45 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 63.5 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 48 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 30.5 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 28 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - projekt umowy.pdf pdf 383.38 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Załącznik_do_SWZ_opis_przedmiotu_zamówienia .pdf pdf 196.4 2021-08-24 12:03:00 Proceeding
Informacja o której mowa w art. 222-sig.pdf pdf 272.87 2021-09-07 11:44:39 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 269.28 2021-09-09 13:19:57 Public message

Announcements

2021-09-09 13:19 Ireneusz Węs W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-07 11:44 Ireneusz Węs Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o której [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 568