Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.16.2023 Remont odcinka ulicy Kruczej w Zamościu

Deadlines:
Published : 23-11-2023 13:14:00
Placing offers : 08-12-2023 09:00:00
Offers opening : 08-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik Nr 4 do umowy - Oświadczenie gwarancyjne.pdf pdf 166.73 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załacznik Nr 5 do SWZ-dokumentacja techniczna.zip zip 940.32 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.55 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 50 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 16.09 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 6-projekt umowy.pdf pdf 393.81 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.31 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.2 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
SWZ 272.16.2023-sig.pdf pdf 569.53 2023-11-23 13:14:00 Proceeding
Przedmiar robót ul. Krucza w Zamościu.xls xls 66 2023-12-01 09:19:02 Proceeding
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 710.04 2023-12-08 10:35:39 Public message
inf o wyniku postępowania-sig.pdf pdf 663.8 2023-12-13 10:43:17 Public message

Announcements

2023-12-13 10:43 Magdalena Stąsiek Informacja o wyniku postępowania.

inf o wyniku postępo [...].pdf

2023-12-08 10:35 Magdalena Stąsiek Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-08 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 360 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422