Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.12.2023 Remont dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza oraz ul. Promienna

Deadlines:
Published : 07-09-2023 09:07:00
Placing offers : 29-09-2023 09:00:00
Offers opening : 29-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.42 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
SWZ 272.12.2023-sig.pdf pdf 446.56 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 18.85 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.87 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 50.5 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 40.5 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załacznik Nr 9 -OPZ.pdf pdf 106.15 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6-projekt umowy.pdf pdf 414.17 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.22 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - dokumentacja techniczna.zip zip 7515.11 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Przedmiar robót - Remont drogi powiatowej nr 3330L – ul. Promienna.xls xls 44.5 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
Przedmiary robót ul Sienkiewicza.zip zip 26.28 2023-09-07 09:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.42 2023-09-14 12:32:23 Public message
Zmiana Nr 1 treści SWZ-sig.pdf pdf 365.63 2023-09-14 12:32:23 Public message
Zmiana SWZ Nr 2-sig.pdf pdf 346.91 2023-09-26 11:33:12 Public message
Załącznik Nr 6-projekt umowy po zmianach SWZ z dn. 26.09.2023.pdf pdf 411 2023-09-26 11:33:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie zamówienia Nr 2.pdf pdf 38.35 2023-09-26 11:33:12 Public message
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.pdf pdf 130.51 2023-09-29 09:48:48 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 191.43 2023-09-29 12:36:10 Public message
inf o wyniku-sig.pdf pdf 178.14 2023-10-04 08:58:03 Public message

Announcements

2023-10-04 08:58 Ireneusz Węs Informacja o wyniku postępowania

inf o wyniku-sig.pdf

2023-09-29 12:36 Ireneusz Węs Zawiadomienie o unieważnieniu w części Nr 1 postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-29 09:48 Ireneusz Węs Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Informacja o wykonaw [...].pdf

2023-09-29 07:43 Ireneusz Węs Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. "Remont dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza oraz ul. Promienna" zamierza przeznaczyć kwotę: 2 102 000,00 zł brutto, z podziałem na części:
- Część nr 1 – Remont drogi powiatowej nr 3330L – ul. Promienna - kwotę 791 000,00 zł brutto,
- Część Nr 2 – Remont drogi powiatowej nr 3337L – ul. Sienkiewicza - kwotę 1 311 000,00 zł brutto.
2023-09-26 11:33 Ireneusz Węs Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia treści SWZ Nr 1 oraz zmianę treści SWZ Nr 2 oraz wynikający z tych wyjaśnień zmieniony załącznik Nr 6 do SWZ - projekt umowy.

Zmiana SWZ Nr 2-sig. [...].pdf

Załącznik Nr 6-proje [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-14 12:32 Ireneusz Węs Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana Nr 1 treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 595