Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.11.2023 Wykonanie raportów z przeglądów drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Zamość w 2023 roku.

Deadlines:
Published : 29-08-2023 09:07:00
Placing offers : 05-09-2023 09:00:00
Offers opening : 05-09-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu o zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Wykonanie raportów z przeglądów drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Zamość w 2023 roku”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów podstawowych oraz rozszerzonych drogowych obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • zapoznanie się z wynikami poprzedniego przeglądu (w załączeniu),
  • wykonanie kontroli obiektów mostowych zgodnie z aktualną Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich wydaną przez GDDKiA (w załączeniu),
  • opracowanie protokołów okresowej kontroli obiektów. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy określone w załącznikach do Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich wydanej przez GDDKiA,
  • opracowanie wniosków w zakresie dalszej eksploatacji obiektów oraz planu robót utrzymaniowych/remontowych na obiektach,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Raport należy wykonać w dwóch egzemplarzach dla każdego obiektu mostowego w wersji papierowej oraz całość zamówienia w wersji elektronicznej.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.



W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 513-513-715  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instrukcja GDDKiA.pdf pdf 3104.34 2023-08-29 09:07:00 Proceeding
Wykaz mostów 2023.pdf pdf 482.14 2023-08-29 09:07:00 Proceeding
przeglądy mostów 2022.zip zip 26004.6 2023-08-29 09:07:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 175.5 2023-08-29 11:18:52 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #810804.pdf pdf 59.41 2023-09-05 09:50:25 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 213.39 2023-09-08 11:01:36 Public message

Announcements

2023-09-08 11:01 Ireneusz Węs Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-05 09:50 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie protokołów okresowej kontroli obiektów Całkowity koszt opracowania raportów z przeglądu mostów zgodnie z załączonym wykazem ( 15 szt. jednorocznych oraz 2 szt. rozszerzonych) 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3326 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek udziału - Wykonawca dysponuje specjalistą posiadającym wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane. Proszę załączyć skan tych dokumentów. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334