Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.1.2022 Opróżnianie koszy na śmieci z pasów drogowych miasta Zamość w 2022 roku

Deadlines:
Published : 17-01-2022 14:19:00
Placing offers : 25-01-2022 09:00:00
Offers opening : 25-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 75.32 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 507.72 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załacznik Nr 6 -OPZ-sig.pdf pdf 185.58 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 74 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 49.5 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29.5 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - projekt umowy.pdf pdf 189.76 2022-01-17 14:19:00 Proceeding
20220125070947600.pdf pdf 156.98 2022-01-25 07:14:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 204.15 2022-01-25 11:47:49 Public message
Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 207.35 2022-01-27 10:31:00 Public message

Announcements

2022-01-27 10:30 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-25 11:47 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-25 07:14 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

20220125070947600.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 490