Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.3.2022 REMONT NAWIERZCHNI ULIC W TECHNOLOGII MAS BITUMICZNYCH MASĄ Z BETONU ASFALTOWEGO, REMONT NAWIERZCHNI ROZBIERALNYCH ULIC I CHODNIKÓW W 2022 ROKU

Deadlines:
Published : 23-02-2022 12:00:00
Placing offers : 09-03-2022 10:00:00
Offers opening : 09-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 387.35 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ wykaz sprzętu.doc doc 40.5 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 17.26 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 69.5 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 49.5 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 8-wykaz osób.docx docx 17.09 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Załącznik_ nr_6_do_SWZ- Umowa projekt.pdf pdf 235.94 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Nr 9 SST.zip zip 854.52 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Przedmiar - cz. nr 1.xlsx xlsx 11.67 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Przedmiar cz. nr 2.xlsx xlsx 12.54 2022-02-23 12:00:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 182.51 2022-03-08 07:52:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.71 2022-03-09 12:45:50 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_do_wykonawcow-sig.pdf pdf 266.35 2022-03-18 10:43:45 Public message

Announcements

2022-03-18 10:43 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-03-09 12:45 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-08 07:52 Ireneusz Węs Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 521